Začít streamovat

Jako hostitel teď můžeš streamovat obsah schůzek, webinářůnebo událostí na Facebook. Všechny streamy obsahují zvuk, video a obsah, který je sdílen v době, kdy je schůzka, webinářnebo událost aktivní.

Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí funkce Sdílet soubor, včetně sdílení videosouboru, se při živém streamování nepodporuje.

Když streamujete schůzku, webinářnebo událost na Facebook, budete mít i nadále plnou funkčnost schůzky, webináře nebo událostiWebex . Stream můžete kdykoliv spustit nebo zastavit.


Streamování pomocí služby Facebook Live musí povolit správcewebu.

Společnost Microsoft ukončila podporu aplikace Internet Explorer. Pokud je vaším hlavním webovým prohlížečem Internet Explorer, můžete být požádáni o instalaci Microsoft Edge Chromium a Microsoft Edge WebView2 při streamování schůzek Webex , webinářůnebo událostí do Služby Facebook Live. Budete muset nainstalovat Edge Chromium ,rozhodnout, kterou aplikaci WebView2 použít, Evergreen doporučujea poté nainstalovat WebView2.

Než začnete

Platí pro:

 • Všechny aktivní verze Schůzek s plány Meet, Business a Enterprise

 • Všechny verze událostí (Classic) a Webináře

Správci Webexu musí povolit streamování schůzek, webinářů a událostí (klasické) do služby Facebook Live.

Pokud chcete živě streamovat do Facebook skupiny, musí správce skupiny přidat aplikaci Schůzky do skupiny.

Pokud chcete živě streamovat na Facebook stránku, postupujte podle pokynů pro Další streamovací služby v dolní části Živé streamování schůzek, webinářůnebo událostíWebex. Zadejte odkaz na stream a klíč streamu ze služby Facebook.

1

Přihlaste se k webu Webex a zahajte schůzku, webinářnebo událost.

2

Přejděte na Další možnostiDalší možnosti a vyberte Spustit živé vysílání.

Živé přenosy nejsou k dispozici během praktického cvičení ve webináři nebo události.

3

(Volitelné) Kliknutím na Změnit rozložení streamu nastavte rozložení videa streamu.

Další informace o výběru rozvržení streamovaného videa naleznete v tématu Živé streamování schůzek, webinářůnebo událostíWebex.

4

Vyberte možnost Facebook Live.

5

Zadejte informace o svém účtu služby Facebook a vyberte možnost Přihlásit se.

Informace o vašem Facebook účtu se ukládají na web, který používáte pro schůzku, webinářnebo událost.

6

(Volitelně) Vyberte možnost Přezkoumat poskytované informace a zjistěte, jaké informace o službě Facebook jsou sdíleny se službou Webex. Vyberte možnost Pokračovat.

7

Rozhodněte se, kdo má podle vás stream sledovat. Vyberte si z následujících možností:

 • Veřejné – umožňuje všem uživatelům na Facebooku zobrazit váš stream.

 • Přátelé – umožňuje sledovat váš stream pouze přátelům na službě Facebook.

 • Pouze já – umožňuje vám zobrazit stream pouze sebe. Toto nastavení lze použít k testování streamu.

 • Vlastní– umožňuje zobrazit váš stream konkrétním přátelům ze služby Facebook nebo seznamům osob. Můžete také zadat přátele ze služby Facebook nebo seznamy osob, u kterých nechcete, aby stream sledovali.

8

(Volitelně) Vyberte možnost Zvolit, co povolíte, a vyberte, k jakým informacím a možnostem má aplikace Webex přístup z vašeho účtu služby Facebook. Vyberte tlačítko OK.

9

Na stránce Živé streamování aplikace Webex Meetings na Facebook nakonfigurujte nastavení a vyberte možnost Zahájit streamování.

10

Otevřete nabídku Další možnosti a výběrem možnosti Zastavit streamování stream ukončete.

Než začnete

Platí pro:

 • Všechny aktivní verze aplikací Schůzky pro Android a iOS s plány Webex Starter, Plus, Business a Enterprise.

 • Živé streamování pro Android a iOS v současné době podporuje pouze aplikace Meetings.

1

Přihlaste se k webu Webex a zahajte schůzku.

2

Přejděte na Další možnostiDalší možnosti a proveďte jednu z následujících akcí v závislosti na operačním systému telefonu:

 • Pokud používáte iPhone, klepněte na Spustit živé vysílání.
 • Pokud používáte telefon s Androidem, klepněte na Pokročilé > Spustit živé vysílání.
3

Klepněte na Facebook Live.

4

Zadejte informace o svém účtu na Facebooku a klepněte na Přihlásitse.

Informace o vašem Facebook účtu se uloží na web, který používáte pro schůzku.

5

(Volitelné) Klepnutím na Zkontrolovat informace, které poskytnete , zjistíte, jaké informace z Facebooku jsou sdíleny s Webexem . Klepněte na Pokračovat.

6

Rozhodněte se, kdo má podle vás stream sledovat. Vyberte si z následujících možností:

 • Veřejné – umožňuje všem uživatelům na Facebooku zobrazit váš stream.

 • Přátelé – umožňuje sledovat váš stream pouze přátelům na službě Facebook.

 • Pouze já – umožňuje vám zobrazit stream pouze sebe. Toto nastavení lze použít k testování streamu.

 • Vlastní– umožňuje zobrazit váš stream konkrétním přátelům ze služby Facebook nebo seznamům osob. Můžete také zadat přátele ze služby Facebook nebo seznamy osob, u kterých nechcete, aby stream sledovali.

7

(Volitelné) Klepnutím na Zvolte, co povolíte , abyste zvolili, k jakým informacím a možnostem má aplikace Webex přístup z vašeho účtu facebook. Klepněte na OK.

8

Na stránce Živé streamování aplikace Webex Meetings na Facebook nakonfigurujte nastavení a vyberte možnost Zahájit streamování.

9

Až budete chtít živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, klepněte na Další možnostiDalší možnosti a udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud používáte iPhone, klepněte na Zastavit streamování
 • Pokud používáte telefon s Androidem, klepněte na Pokročilé > Zastavit streamování.

Každou schůzku, webinářnebo událost streamovanou na Facebook lze zobrazit živě nebo jako záznam. Po ukončení streamování bude automaticky dostupný jako záznam na zdi služby Facebook.

V závislosti na nastavení služby Facebook mohou diváci reagovat na váš stream pomocí tlačítek ReagovatKomentář. Vaši diváci mohou také zobrazit schůzku ostatním uživatelům služby Facebook pomocí tlačítka Sdílet.

Níže jsou uvedena známá omezení:

 • Správce webu musí pro každého hostitele povolit funkce streamování.

 • Weby Webex autorizované FedRAMP musí upgradovat na Webex pro státní správu, aby mohly využívat možnosti streamování.