Toto nastavení platí pro všechny uživatele ve vaší organizaci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Nastavení a přejděte dolů do části Ověřování.

2

Zapněte přepínač v části Remember Me Controls.

3

Nastavte počet dní, po které budou muset uživatelé znovu vytáhnou svou e-mailovou adresu.

Prohlížeč nastaví soubor cookie obsahující hashovanou e-mailovou adresu tak, aby vypršela na konci nakonfigurovaného období.

 

Uživatelé mohou vymazat soubory cookie prohlížeče Webex, pokud se chtějí přihlásit pomocí jiné e-mailové adresy.