To ustawienie dotyczy wszystkich użytkowników w organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawienia i przewiń w dół do sekcji Uwierzytelnianie.

2

Przełącz przełącznik w obszarze Zapamiętaj mnie jako elementy sterujące na włączony.

3

Ustaw liczbę dni, po których użytkownicy będą musieli ponownie wpisać swój adres e-mail.

Przeglądarka ustawia plik cookie zawierający zaszyfrowany adres e-mail, aby wygasł z końcem skonfigurowanego okresu.

 

Użytkownicy mogą wyczyścić pliki cookie przeglądarki Webex, jeśli chcą zalogować się przy użyciu innego adresu e-mail.