Den här inställningen gäller för alla användare i din organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar och bläddrar ner till avsnittet Autentisering.

2

Växla mellan kontrollerna under Kom ihåg mig för att starta.

3

Ange hur många dagar innan användare måste ange sin e-postadress på samma sätt.

Webbläsaren ställer in en cookie som innehåller den hashade e-postadressen för att upphöra vid slutet av den konfigurerade perioden.

 

Användare kan rensa sina Webex-webbläsarcookies om de vill logga in med en annan e-postadress.