Připojení k události Webex

K událostem Webex se může připojit až 200 účastníků prostřednictvím registrovaných a místně registrovaných zařízení Board, Desk nebo Room. Účastníci událostí se k nim nemohou připojit prostřednictvím video systému, ale pouze přes audio. Další informace o možnostech účastníků najdete v části Připojení účastníka k událostem Cisco Webex.

Podpora účastníků událostí Webex je k dispozici na webech WBS33.7 a vyšších.

Nezapomeňte si ponechat e-mailovou pozvánku na událost, která obsahuje číselné heslo pro připojení.

1

Ze svého videozařízení se připojte k události.


2

Zadejte číselné heslo, které jste dostali e-mailem, a přidejte za něj znak #.


Jako účastník uvidíte jméno hostitele a další účastníky. Účastníci připojení z video zařízení vám zůstanou skryti.

Zkušební relace

Zkušební relace umožňují hostiteli a ostatním účastníkům vyzkoušet událost před jejím spuštěním. Další informace o zkušební relaci najdete v části Zkušební relace v Cisco Webex Events.

Když hostitel spustí zkušební relaci, účastnci ji uvidí na svých video systémech. Hostitel a účastníci se k ní automaticky připojí .