Dołączanie do zdarzenia Webex Event

Do 200 panelistów zdarzeń Webex może dołączyć do wydarzeń za pomocą zarejestrowanych w Webex lub zarejestrowanych w siedzibie tablic, biurek i urządzeń systemu biurowego. Uczestnicy nie mogą dołączyć przez system wideo i muszą połączyć się z dźwiękiem, gdy dołączają do swoich wydarzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji panelu, przeczytaj Dołączanie i asystowanie podczas zdarzeń Cisco Webex Events jako panelista.

Pomoc techniczna dotycząca panelistów zdarzeń Webex jest dostępna w witrynach WBS33.7 i nowszych.

Zachowaj e-mail z zaproszeniem na zdarzenie, w którym znajdziesz numeryczne hasło umożliwiające dołączenie do zdarzenia

1

Dołącz do zdarzenia z urządzenia wideo.


2

Wprowadź hasło numeryczne otrzymane e-mailem, a następnie #.


Jako panelista możesz zobaczyć nazwisko gospodarza i innych panelistów. Nie możesz zobaczyć nazwisk uczestników z urządzenia wideo .

Sesja ćwiczeniowa

Sesje ćwiczeniowe pozwalają gospodarzowi i innym panelistom przećwiczyć wydarzenie przed jego rozpoczęciem. Więcej informacji na temat sesji ćwiczeniowej można znaleźć w artykule Przeprowadzanie sesji ćwiczeniowej w Cisco Webex Events.

Paneliści widzą na swoich systemach wideo, kiedy gospodarz rozpoczyna sesję ćwiczeniową. Gospodarze i paneliści automatycznie dołączają do sesji ćwiczeniowej.