Dołączanie do wydarzenia Webex

Nawet 200 panelistów Webex Events może dołączać do wydarzeń za pomocą zarejestrowanych w Webex lub zarejestrowanych lokalnie tablic, biurek i urządzeń w pokoju. Uczestnicy nie mogą dołączać za pomocą urządzenia wideo i muszą połączyć się z dźwiękiem, gdy dołączają do swoich wydarzeń. Więcej informacji na temat opcji panelu zawiera artykuł Dołączanie i asystowanie podczas wydarzeń Cisco Webex jako panelista.

Wsparcie Webex Events Panelist jest dostępne w witrynach WBS33.7 i nowszych.


Nie możesz dołączyć jako panelista z urządzenia połączonego z Edge for Devices z włączoną opcją Webex Optimized Experience. Aby dołączyć z tego typu urządzenia, musisz najpierw wejść do wydarzenia za pośrednictwem aplikacji Webex i poprosić aplikację o ponowne połączenie z urządzeniem.

Zachowaj e-mail z zaproszeniem na wydarzenie, w którym znajdziesz numeryczne hasło umożliwiające dołączenie do wydarzenia.

1

Dołącz do wydarzenia z urządzenia wideo.


2

Wprowadź hasło numeryczne otrzymane e-mailem, a następnie #.


Jako panelista możesz zobaczyć nazwisko gospodarza i innych panelistów. Nie możesz zobaczyć nazwisk uczestników z urządzenia wideo.

Sesja ćwiczebna

Sesje treningowe pozwalają gospodarzowi i innym panelistom przećwiczyć wydarzenie przed jego rozpoczęciem. Więcej informacji na temat sesji ćwiczeniowej można znaleźć w artykule Przeprowadzanie sesji ćwiczeniowej w Cisco Webex Events.

Paneliści widzą na swoich urządzeniach, kiedy gospodarz rozpoczyna sesję treningową. Prowadzący i paneliści automatycznie dołączają do sesji treningowej.