Deelnemen aan de Webex-gebeurtenis

Maximaal 200 Webex Events panelleden kunnen deelnemen aan gebeurtenissen via webex-geregistreerde of geregistreerde boards, bureau- en ruimteapparaten op locatie. Deelnemers kunnen niet deelnemen via een videoapparaat en moeten verbinding maken met audio wanneer ze deelnemen aan hun gebeurtenissen. Lees voor meer informatie over opties voor panelleden Deelnemen en ondersteuning Cisco Webex Events panellid.

Webex Events ondersteuning voor panelleden is beschikbaar op WBS33.7-sites en hoger.


U kunt niet deelnemen als panellid vanaf een apparaat dat is gekoppeld aan Edge voor apparaten waar Webex-geoptimaliseerde ervaring is ingeschakeld. Als u wilt deelnemen vanaf dit type apparaat, moet u eerst via de Webex-app deelnemen aan de gebeurtenis en de app terug laten bellen naar het apparaat.

Zorg dat u de e-mailuitnodiging voor de gebeurtenis houdt. Hier kunt u het numerieke wachtwoord vinden om deel te nemen aan de gebeurtenis.

1

Bel in bij de gebeurtenis vanaf uw videoapparaat.


2

Voer het numerieke wachtwoord in dat is ontvangen via e-mail, gevolgd door #.


Als panellid kunt u de naam van de host en andere panelleden zien. U kunt de naam van de deelnemers op het videoapparaat niet zien.

Oefensessie

Via oefensessies kunnen de host en andere panelleden een gebeurtenis oefenen voordat deze wordt starten. Meer informatie over oefensessie vindt u in Een oefensessie uitvoeren in Cisco Webex Events.

Panelleden kunnen hun apparaten zien wanneer de host een sessie oefensessie. De host en panelleden nemen automatisch deel aan oefensessie.