Deelnemen aan de Webex Webinar

Maximaal 500 Webex webinar-panelleden kunnen deelnemen aan webinars met behulp van bij Webex geregistreerde of lokaal geregistreerde apparaten uit de Board-, Desk- en Room-serie. Voor meer informatie over de opties voor panelleden leest u Deelnemen aan en assisteren bij Cisco Webex-webinars als panellid.

Webex Ondersteuning voor webinarspanelleden is beschikbaar op WBS33.7-sites en hoger.


U kunt niet deelnemen als spreker vanaf een apparaat dat is gekoppeld met Edge voor apparaten met voor Webex geoptimaliseerde ervaring ingeschakeld. Als u vanaf dit type apparaat wilt deelnemen, moet u eerst via de Webex-app naar het evenement gaan en de app laten terugbellen naar het apparaat.

Zorg ervoor dat u de e-mailuitnodiging van het webinar bewaart, waarin u het numerieke wachtwoord kunt vinden om deel te nemen aan het webinar.

1

Bel vanaf uw apparaat in op het webinar.

2

Voer het numerieke wachtwoord in dat u hebt ontvangen in de e-mail, opgevolgd met #.

Als spreker ziet u de naam van de host en van andere sprekers. U kunt de naam van deelnemers niet zien vanuit het videoapparaat.

Oefensessie

Met oefensessies kunnen de host en andere sprekers een gebeurtenis oefenen voordat deze begint. Voor meer informatie over oefensessies leest u Een oefensessie houden in Cisco Webex webinars.

Sprekers kunnen op hun apparaten zien wanneer de host een oefensessie start. De host en sprekers nemen automatisch deel aan de oefensessie.