Deelnemen aan de Webex-gebeurtenissen

Tot 200 sprekers van Webex Events kunnen deelnemen aan evenementen met behulp van in Webex geregistreerde of op locatie geregistreerde Boards-, bureau- en ruimteapparaten. Deelnemers kunnen niet deelnemen via een videosysteem en moeten verbinding maken met audio wanneer ze deelnemen aan evenementen. Lees Deelnemen aan en helpen bij Cisco Webex-gebeurtenissen als spreker voor meer informatie over de opties voor sprekers.

Ondersteuning voor sprekers bij Webex-gebeurtenissen is beschikbaar op WBS33.7-sites en hoger.


U kunt niet deelnemen als spreker vanaf een apparaat dat is gekoppeld met Edge voor apparaten met voor Webex geoptimaliseerde ervaring ingeschakeld. Als u vanaf dit type apparaat wilt deelnemen, moet u eerst via de Webex-app naar het evenement gaan en de app laten terugbellen naar het apparaat.

Zorg dat u de e-mailuitnodiging voor de gebeurtenis bewaart. Hier vindt u het numerieke wachtwoord om deel te nemen aan de gebeurtenis.

1

Bel in bij gebeurtenissen vanuit uw videoapparaat.


2

Voer het numerieke wachtwoord in dat u hebt ontvangen in de e-mail, opgevolgd met #.


Als spreker ziet u de naam van de host en van andere sprekers. U kunt de naam van deelnemers niet zien vanuit het videoapparaat.

Oefensessie

Met oefensessies kunnen de host en andere sprekers een gebeurtenis oefenen voordat deze begint. Voor meer informatie over oefensessies leest u Een oefensessie uitvoeren in Cisco Webex-gebeurtenissen.

Sprekers kunnen op hun apparaten zien wanneer de host een oefensessie start. De host en sprekers nemen automatisch deel aan de oefensessie.