Delta i Webex Webinar

Upp till 500 paneldeltagare i Webex webbseminarier kan delta i webbseminarier med Webex-registrerade eller lokala registrerade enheter i Board-, Desk- och Room-serien. Mer information om alternativen för paneldeltagare finns i Delta i och hjälpa till Cisco Webex webbseminarier som paneldeltagare.

Webex Webinars Panelist Support finns på WBS33.7-webbplatser och senare.


Du kan inte ansluta som panelist från en enhet som är kopplad till Edge for Devices med Webex Optimized Experience. Om du vill delta från en sådan enhet måste du först ansluta till evenemanget via Webex-appen och låta appen ringa tillbaka till enheten.

Se till att behålla e-postinbjudan till webbseminariet, där du kan hitta det numeriska lösenordet för att delta i webbseminariet.

1

Ring in till webbseminariet från din enhet.

2

Ange det numeriska lösenord som du fick i e-postmeddelandet, följt av #.

Som paneldeltagare kan du se namnet på värden och på andra paneldeltagare. Du kan inte se namn på deltagare från videoenheter.

Övningssession

Med övningssessioner kan både värden och andra paneldeltagare öva på händelsen innan den startas. Mer information om övningssessionen finns i Genomför en övningssession i Cisco Webex webbseminarier.

Paneldeltagarna kan se när värden startar en övningssession på sina enheter. Värden och paneldeltagarna deltar automatiskt i övningssessionen.