Delta i Webex-händelsen

Upp till 200 Webex Events kan delta i händelser med Webex-registrerade eller lokala registrerade tavlor, skrivbord och rumsenheter. Deltagare kan inte delta via en videoenhet och måste ansluta till ljud när de deltar i sina händelser. För mer information om alternativ för paneldiskussioner, läs Delta och Cisco Webex Events som panelist.

Webex Events finns tillgängligt på WBS33.7-webbplatser och högre.


Du kan inte delta som paneldeltagarare från en enhet länkad med Edge för enheter med Webex-optimerad upplevelse aktiverad. För att delta från denna typ av enhet måste du först ange via Webex-appen i händelsen och be appen att ringa tillbaka till enheten.

Se till att spara e-postinbjudan till händelsen, där du kan hitta det numeriska lösenordet för att delta i händelsen.

1

Ring in till händelsen från din videoenhet.


2

Ange det numeriska lösenordet som du erhållit via e-post följt av #.


Som panelist kan du se namnet på värden och andra panelmedlemmar. Du kan inte se deltagares namn från videoenheten.

Övningssession

Med övningssessioner kan värden och andra panelmedlemmar träna på en händelse innan den börjar. För mer information om övningssession, läs Genomför en övningssession i Cisco Webex Events.

Panelmedlemmar kan se på sina enheter när värden startar en övningssession. Värden och panelmedlemmarna ansluter automatiskt till övningssession.