Delta i Webex Event

Upp till 200 Webex Events-panelister kan delta i evenemang med Webex-registrerade eller lokala Board-, Desk- och Room-enheter. Deltagarna kan inte ansluta via en videoenhet och måste ansluta till ljudet när de ansluter till evenemanget. Mer information om alternativ för paneldeltagare finns i Delta och assistera i Cisco Webex Events som paneldeltagare.

Webex Events stöd för paneldeltagare finns i WBS33.7 och senare.


Du kan inte ansluta som panelist från en enhet som är kopplad till Edge for Devices med Webex Optimized Experience. Om du vill delta från en sådan enhet måste du först ansluta till evenemanget via Webex-appen och låta appen ringa tillbaka till enheten.

Spara din e-postinbjudan till händelsen. Där finns det numeriska lösenordet som du behöver för att kunna delta.

1

Ring in till händelsen från din videoenhet.


2

Ange det numeriska lösenord som du fick i e-postmeddelandet, följt av #.


Som paneldeltagare kan du se namnet på värden och på andra paneldeltagare. Du kan inte se namn på deltagare från videoenheter.

Övningssession

Med övningssessioner kan både värden och andra paneldeltagare öva på händelsen innan den startas. Mer information om övningssessioner finns i Genomföra en övningssession i Cisco Webex Events.

Paneldeltagarna kan se när värden startar en övningssession på sina enheter. Värden och paneldeltagarna deltar automatiskt i övningssessionen.