Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

1

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s nápisem "Obsah schůzky Webex je k dispozici." V e-mailu vyberte Zobrazit obsah schůzky.

Obsah schůzky je k dispozici e-mailem

Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo události, v e-mailu se píše:"Název hostitele> s vámi sdílel obsah schůzky Webex."

Otevře se stránka Obsahu schůzky na webu Webex.

Stránka s obsahem schůzky
2

Pokud byly během schůzky nebo webináře zachyceny hlavní body schůzky nebo webináře, můžete k nim přistupovat na kartě Zvýraznění. Pokud byla schůzka nebo webinář zaznamenán, můžete přistupovat k přepisu schůzky a webináře a záznamu z karet Přepis a Nahrávání.

Pokud se chcete dozvědět více o někom, kdo se schůzky nebo události zúčastnil, vyberte jeho profilový obrázek v seznamu účastníků a podívejte se na jejich profil People Insights.


Po jeho zpřístupnění můžete také přejít na obsah schůzky nebo webináře přímo z webu Webex. Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Karta Minulost

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud schůzku nebo webinář v seznamu nevidíte, hostitel s vámi obsah schůzky nebo webináře nesdílel.

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s nápisem "Obsah schůzky Webex je k dispozici." Obsah schůzky nebo webináře si můžete prohlédnout na webu Webex a v mobilní aplikaci.

1

Potáhněte prstem doleva na domovské stránce mobilní aplikace a klepněte na kartu Dokončeno.

2

Klepnutím na schůzku nebo webinář zobrazíte informace o schůzce nebo webináři, zvýraznění , přepis anahrávání .