Webex Assistant er tilgjengelig i Meetings.

Fra og med 41.5-oppdateringen støtter nettseminarmodusen i Events (ny) Webex Assistant.

I tillegg til Møter og arrangementer (ny), med 41.7 -oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex App. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Webex for Government støtter ikke Webex Assistant.

Denne funksjonen krever Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 for å bli med i møter via videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

Møteverter kan aktivere eller deaktivere Webex Assistant under møtet. Hvis du vil aktivere Webex-hjelperen automatisk hver gang du starter et møte, angir du planleggingsinnstillingene for Webex-møter.

1

Hvis du er verten og innholdet er klart til å vises, mottar du en e-postmelding der det står «Webex-møteinnholdet ditt er tilgjengelig». Velg Vis møteinnhold i e-postmeldingen.

E-postmeldingen Møteinnholdet ditt er tilgjengelig

Dersom verten delte møte- eller hendelsesinnholdet med deg, sier e-postmeldingen: «<Vertsnavn> delte Webex-møteinnhold med deg.»

Siden Møteinnhold på Webex-nettstedet åpnes.

Siden Møteinnhold
2

Hvis høydepunkter fra møte eller nettseminar ble fanget opp i løpet av møtet eller nettseminaret, har du tilgang til dem fra Høydepunkter-fanen. Hvis møtet eller nettseminaret ble tatt opp, har du tilgang til utskriften fra møtet og nettseminaret samt opptaket henholdsvis fra fanene Utskrift og Opptak.

Hvis du vil finne ut mer om noen som deltok i møtet eller hendelsen, velger du profilbildet deres i listen over deltakere for å se Personinnsikt-profilen deres.


Du kan også navigere til innhold fra møtet eller nettseminaret direkte fra Webex-nettstedet etter at det er tilgjengelig. Gå til Møter i det venstre navigasjonsfeltet og velg fanen Fullført.

Tidligere-fanen

Finn og velg møtet eller nettseminaret.

Hvis du ikke ser møtet eller nettseminaret i listen, har ikke verten delt innhold fra møtet eller nettseminaret med deg.

Hvis du er verten og innholdet er klart til å vises, mottar du en e-postmelding der det står «Webex-møteinnholdet ditt er tilgjengelig». Du kan vise møte- eller nettseminarinnholdet fra Webex-nettstedet og mobilappen.

1

Sveip til venstre på startsiden for mobilappen, og trykk på Fullført-fanen.

2

Trykk på møtet eller nettseminaret for å vise møtets eller nettseminarets Info, Høydepunkter, Utskrift og Opptak.