Webex-assistent är tillgängligt i Meetings.

Från och med uppdateringen 41.5 har Events (nytt)webbsinarläge stöd för Webex-assistent .

Förutom Meetings och Events (ny) finns 41.7-uppdateringen även tillgänglig för Webex-appen i Webex-assistent 41.7-appen.Möten som startas eller delta via ett utrymme inte har stöd för Webex-assistent .

Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Mötesvärdar kan slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent alternativ i dinaschemaläggningsinställningar.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Välj Visa mötesinnehåll i e-postmeddelandet.

Ditt mötesinnehåll är tillgängligt e-postmeddelande

Om värden har delat mötes- eller händelseinnehållet med dig visas meddelandet "Värdnamn > delat innehåll frånWebex-mötet med dig".

Sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Mötets innehållssida
2

Om några av höjdpunkterna för möten eller webbsingarer togs med under mötet eller webbssinaren kommer duåt dem från fliken Höjdpunkter. Om mötet eller webbsinar spelades in, kan du få tillgång till mötet och webbsinar utskrift och inspelning från den Utskrift och inspelning flikar, respektive.

Om du vill veta mer om någon som deltagit i mötet eller händelsen, välj deras profilbild i listan över deltagare för att se deras People Insightsprofil.


Du kan även navigera till mötet eller webbsinarinnehåll direkt från din Webex-webbplats när det är tillgängligt. Gå till Möten i det vänstra navigeringsrad och välj fliken Slutförd.

Tidigare flik

Leta upp och välj mötet eller webbsinaren.

Om du inte ser mötet eller webbsinar i listan har värden inte delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Du kan visa ditt mötes- eller webbsinarinnehåll från din Webex-webbplats och din mobilapp.

1

Svep till vänster på mobilappshemsidan och tryck på fliken Slutförd.

2

Tryck på mötet eller webinar för att visa mötet eller webbsinarinformationen,Markerar , Utskriftoch Inspelning.