Zařízení je dodáváno s předem nainstalovaným systémem RoomOS a aktualizace se instalují automaticky. Zařízení automaticky kontroluje nové aktualizace:

  • Při prvním spuštění

  • Když zařízení resetujete

  • Každých 24 hodin

Ve výchozím nastavení jsou denní aktualizace nastaveny na 12:00–00:30 místního času.

Když je k dispozici nová verze softwaru, může uplynout několik dní, než bude tato aktualizace dostupná pro všechna zařízení v rámci distribuce aktualizací.

Aktualizace se v plánovaném čase nainstalují pouze tehdy, když nikdo zařízení zrovna nepoužívá.

Při zobrazení upozornění na aktualizaci softwaru můžete provést následující akce:

  • nainstalovat nový software pomocí volby Upgradovat nyní,

  • 
odložit instalaci o 6 hodin pomocí volby Odložit,

  • 
počkat 1 minutu na automatické spuštění instalace.

Stažení a instalace systému RoomOS zabere asi 5 minut. S pomalým připojením to může být o něco déle.

Pokud je k dispozici nová verze softwaru a chcete zařízení aktualizovat okamžitě, přejděte na úvodní obrazovce k názvu zařízení a vyberte možnosti Nastavení > About the device (O zařízení) > Software updates (Aktualizace softwaru).