Din enhed leveres med RoomOS præinstalleret, og opdateringer installeres automatisk. Din enhed søger automatisk efter nye opdateringer:

  • Første gang du starter det,

  • Når du nulstiller enheden

  • Hver 24. time

Som standard er de daglige opdateringer sat til 12.00-00.30 om din lokale tid.

Når en ny softwareudgivelse er tilgængelig, kan det tage nogle dage, før opdateringen når alle enheder på en distribueret måde.

Hvis en person bruger enheden på det planlagte tidspunkt, sker opdateringen, når den ikke længere er i brug.

Når meddelelsen om softwareopdatering vises, kan du:

  • Installer den nye software ved at vælge Opgrader nu .

  • 
Udskyd installationen med 6 timer ved at vælge Udskyd .

  • 
Vent på, at installationen starter automatisk inden for 1 minut.

Download og installation af RoomOS tager cirka 5 minutter. Hvis du har en langsom forbindelse, kan det tage længere tid.

Hvis en ny softwareversion er tilgængelig, og du ønsker at opdatere enheden med det samme, skal du gå til enhedens navn på startskærmen og vælge Indstillinger > Om enheden > Softwareopdateringer .


Hvis du er på en Desk Mini eller Board Pro, stryg fra højre side af skærmen for at åbne menuen Indstillinger, og tryk derefter på Enhedsindstillinger . Naviger derefter til og vælg Softwareopdateringer .