המכשיר מגיע עם RoomOS מותקן מראש, והעדכונים מותקנים באופן אוטומטי. המכשיר בודק באופן אוטומטי את העדכונים החדשים:

  • בפעם הראשונה שתניע

  • כאשר תאפס את ההתקן

  • כל 24 שעות

כברירת מחדל, העדכונים היומיים מוגדרים ל12.00-00.30 בשעה המקומית.

כאשר יש שחרור תוכנה חדש זמין, ייתכן שיידרש מספר ימים כדי שהעדכון יגיע למכשירים באופן מבוזר.

אם מישהו משתמש בהתקן במועד המתוכנן, העדכון מתבצע כאשר הוא אינו נמצא עוד בשימוש.

כאשר מופיעה הודעת עדכון התוכנה, באפשרותך:

  • התקן את התוכנה החדשה על-ידי בחירת השדרוג כעת .

  • 
דחה את ההתקנה ב-6 שעות על-ידי בחירה באפשרות ' דחה ' .

  • 
המתן להפעלה אוטומטית של ההתקנה בתוך דקה אחת.

הורדה והתקנה של RoomOS אורכת כ-5 דקות. אם יש לך חיבור איטי, הדבר עלול להימשך זמן רב יותר.

אם גירסת תוכנה חדשה זמינה וברצונך לעדכן את ההתקן באופן מיידי, בצע זאת מתוך התפריט הגדרות.

לוח, שולחן: לסחוב מהצד הימני של מסך הבית של המכשיר או הקש על ה כדי לפתוח את ' לוח הבקרה '. לאחר מכן הקש על הגדרות התקן. גלול אל ובחר עדכוני תוכנה.

סדרת חדרים: הקש על ה במסך הבית של הבקר כדי לפתוח את לוח הבקרה. לאחר מכן הקש על הגדרות התקן. גלול אל ובחר עדכוני תוכנה.