1

V okně rozhraní vyberte ikonu nabídky.

2

Vyberte možnosti Soubor > Nový > Kontakt.

3

Začněte psát jméno osoby, kterou chcete vyhledat v adresáři, nebo pokud znáte uživatelské jméno, zadejte jej přímo.

4

Vyberte skupinu, do které chcete přidat nový kontakt, a vyberte možnost OK.