1

בחלון ה-hub, בחר את סמל התפריט.

2

בחר קובץ > איש הקשר החדש >.

3

התחל להקליד את שם האדם כדי לחפש במדריך הכתובות, או הזן את שם המשתמש ישירות אם אתה מכיר אותו.

4

בחר את הקבוצה להוספת איש הקשר החדש ולאחר מכן בחר ב'אישור '.