1

U prozoru čvorišta izaberite ikonu menija.

2

Izaberite stavku > novi > kontakt.

3

Počnite da kucate ime osobe da biste pretražili direktorijum ili direktno unesite korisničko ime ako ga poznajete.

4

Izaberite kojoj grupi želite da dodate novi kontakt i kliknite na dugme U redu.