1

I huvudfönstret väljer du ikonen Meny.

2

Välj Arkiv > Nytt > Kontakt.

3

Börja skriva personens namn för att söka i katalogen eller ange användarnamnet direkt om du kan det.

4

Välj vilken grupp du vill lägga den nya kontakten i och välj OK.