1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Plány.

3

Klikněte na možnost Nový plán.

4

Do pole Název plánu zadejte požadovaný název.

5

Vyberte požadovanou hodnotu pro pole Počáteční datum/časKoncové datum/čas.

6

V případě potřeby zaškrtněte celodenní událost nebo Opakování.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Vytvořený plán se zobrazí v části Mé plány. Vytvořený plán můžete rozbalit a kliknutím na možnost Přidat událost do něj přidat další události.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak vytvořit plány nastavení volání na uživatelském portálu pro volání.

Co dělat dál

Nyní, když je plán vytvořen, můžete jej použít na selektivní nastavení hovorů, jako je sekvenční vyzvánění, upozornění na priority a současné vyzvánění.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Plány.

Zobrazí se následující dva typy plánů:

  • Mé plány – zobrazuje seznam plánů vytvořených vámi a vaším správcem jménem vás.

  • Podnikové plány – zobrazuje seznam dostupných plánů vaší pobočky. Podnikový plán mohou vytvořit pouze správci.

2

Přejděte do části Moje plány a kliknutím na možnost Přidat plán vytvořte plán.

3

Do pole Název plánu zadejte požadovaný název.

4

Vyberte požadovanou hodnotu pro pole Počáteční datum/časKoncové datum/čas.

5

V případě potřeby zaškrtněte celodenní událost nebo Opakování.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Vytvořený plán se zobrazí v části Mé plány. Vytvořený plán můžete rozbalit a kliknutím na možnost Přidat událost do něj přidat další události.

Co dělat dál

Nyní, když je plán vytvořen, můžete jej použít na selektivní nastavení hovorů, jako je sekvenční vyzvánění, upozornění na priority a současné vyzvánění.