Šablony plánování událostí Webex

Šablona plánování definuje mnoho nastavení naplánované události. Pokud hostitelé často používají stejná nastavení pro své události, může správce webu tato nastavení uložit do šablony. Při plánování událostí může hostitel vybrat šablonu, aby nemusel pro každou událost nastavovat mnoho stejných možností.

Existují dva typy šablon plánování:

  • Standardní šablony plánování: K dispozici pro všechny hostitele. Služba Webex obsahuje sadu standardních šablon a správci webů mohou také zpřístupnit osobní šablony hostitelů jako standardní šablony.

  • Osobní šablony plánování: Šablona, kterou hostitel nastaví a která je k dispozici pouze pro daného hostitele. Hostitel může vytvořit osobní šablonu z plánovače událostí pomocí možnosti Uložit jako šablonu. Při ukládání šablony může hostitel šablonu také uložit jako standardní šablonu, a to výběrem možnosti Uložit jako standardní šablonu. Šablona se pak zobrazí v seznamu standardních šablon.


    Po uložení šablony zůstanou zachovány pouze obrázky hostitele, které byly nahrány. Všechny ostatní soubory nahrané do šablony, jako jsou materiály schůzky a popis obrázku, jsou odstraněny.

    V seznamu standardních šablon pro události Webex mohou správci webu:

  • Zobrazit nebo skrýt jakoukoliv standardní šablonu, včetně šablon, které hostitelé vytvářejí a ukládají jako standardní šablonu.

  • Vytvořte libovolnou standardní šablonu jako výchozí šablonu pro události Webex.

  • Odstranit standardní šablonu z webu služby Webex.

Zobrazení nebo skrytí šablon plánování událostí Webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Události Webex vyberte Plánovací šablony.

4

Chcete-li zobrazit nebo skrýt šablonu, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole ve sloupci Zviditelnit.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Nastavení výchozí šablony plánování událostí Webex

1

V zobrazení zákazníka v https;//admin.webex.com přejděte do služby a včásti Schůzka vyberte Weby .

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Události Webex vyberte Plánovací šablony.

4

Ve sloupci Nastavit jako výchozí vyberte výchozí šablonu.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Odstranění šablon plánování událostí Webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Události Webex vyberte Plánovací šablony.

4

Zaškrtněte odpovídající políčka pro šablony, které chcete odstranit.

5

Klikněte na Odstranit šablony.