Planleggingsmaler for Webex Events

En planleggingsmal definerer mange av innstillingene for en planlagt hendelse. Hvis verter ofte bruker de samme innstillingene for hendelsene sine, kan en nettstedsadministrator lagre disse innstillingene i en mal. Når en vert planlegger hendelser, kan vedkommende velge malen for å unngå å måtte angi mange av de samme alternativene for hver hendelse.

Det finnes to typer planleggingsmaler:

  • Standard planleggingsmaler: Tilgjengelig for alle verter. En Webex-tjeneste inneholder et sett med standardmaler, og nettstedsadministratorer kan også gjøre vertenes personlige maler tilgjengelige som standardmaler.

  • Personlige planleggingsmaler: En mal som en vert konfigurerer, og som bare er tilgjengelig for den verten. En vert kan opprette en personlig mal fra hendelsesplanleggeren ved hjelp av alternativet Lagre som mal. Når verten lagrer en mal, kan vedkommende også lagre malen som en standardmal ved å velge Lagre som standardmal. Malen vises deretter i listen over standardmaler.


    Når malen er lagret, gjenstår bare vertsbildene som ble lastet opp. Alle andre filer som lastes opp til malen, for eksempel møtemateriell og bildebeskrivelse, slettes.

    I listen over standardmaler for Webex Events kan nettstedsadministratorer:

  • vise eller skjule en hvilken som helst standardmal, inkludert malene som verter oppretter og lagrer som standardmal

  • gjøre en hvilken som helst standardmal til standardmalen for Webex Events

  • slette en standardmal fra et Webex-nettsted

Vis eller skjul planleggingsmaler for Webex Events

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Events velger du Planleggingsmaler.

4

Merk av for eller fjern merket i avkrysningsboksen i kolonnen Gjør synlig for å vise eller skjule en mal.

5

Klikk på Oppdater.

Angi standard planleggingsmal for Webex Events

1

Fra kundevisningen i https;//admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Events velger du Planleggingsmaler.

4

Velg standardmalen i kolonnen Sett som standard.

5

Klikk på Oppdater.

Slett planleggingsmaler for Webex Events

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Events velger du Planleggingsmaler.

4

Merk av i avkrysningsboksene som tilsvarer malene som skal slettes.

5

Klikk på Slett mal(er).