Planningssjablonen voor Webex-gebeurtenissen

Een planningssjabloon definieert een groot deel van de instellingen voor een geplande gebeurtenis. Als hosts vaak dezelfde instellingen gebruiken voor hun gebeurtenissen, kan een sitebeheerder deze instellingen opslaan in een sjabloon. Bij het plannen van een gebeurtenis kan een host de sjabloon selecteren, zodat niet telkens dezelfde opties hoeven te worden ingesteld voor gebeurtenissen.

Er zijn twee typen planningssjablonen:

  • Standaardplanningssjablonen: beschikbaar voor alle hosts. Een Webex-service bevat een aantal standaardsjablonen en sitebeheerders kunnen ook persoonlijke sjablonen van hosts beschikbaar maken als standaardsjablonen.

  • Persoonlijke planningsjablonen: een sjabloon die door een host wordt ingesteld en die alleen beschikbaar is voor de desbetreffende host. Een host kan een persoonlijke sjabloon maken in de gebeurtenisplanner door gebruik te maken van de optie Opslaan als sjabloon. Wanneer de host een sjabloon opslaat, heeft deze ook de mogelijkheid om de sjabloon op te slaan als een standaardsjabloon door Opslaan als standaardsjabloon te selecteren. De sjabloon wordt vervolgens weergegeven in de lijst met standaardsjablonen.


    Na het opslaan van de sjabloon blijven alleen de hostafbeeldingen over die zijn geüpload. Alle andere bestanden die naar de sjabloon worden geüpload zoals de vergaderingsbestanden en de afbeeldingsbeschrijving worden verwijderd.

    In de lijst met standaardsjablonen voor Webex Events kunnen sitebeheerders:

  • Elke standaardsjabloon weergeven of verbergen, inclusief de sjablonen die de host heeft gemaakt en opgeslagen als een standaardsjabloon.

  • Een standaardsjabloon naar keuze gebruiken als de standaardsjabloon voor Webex Events.

  • Een standaardsjabloon van een Webex-site verwijderen.

Planningssjablonen voor Webex-gebeurtenissen weergeven of verbergen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Webex Events de optie Planningssjablonen.

4

Vink in de kolom Zichtbaar maken het selectievakje aan of uit om een sjabloon weer te geven of te verbergen.

5

Klik op Bijwerken.

De standaard planningssjabloon voor Webex-gebeurtenissen instellen

1

Ga vanuit de klantweergave in https;/admin.webex.comnaar Services en selecteer sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Webex Events de optie Planningssjablonen.

4

Selecteer uw standaardsjabloon in de kolom Instellen als standaard.

5

Klik op Bijwerken.

Planningssjablonen verwijderen voor Webex-gebeurtenissen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Webex Events de optie Planningssjablonen.

4

Vink de overeenkomstige selectievakjes aan voor de sjablonen die u wilt verwijderen.

5

Selecteer Sjabloon/Sjablonen verwijderen.