Schemaläggningsmallar för Webex Events

En schemaläggningsmall specificerar de flesta inställningarna inför en schemalagd händelse. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina händelser kan en webbplatsadministratör spara dessa inställningar i en mall. Vid schemaläggning av händelser kan värden välja mallen för att slippa ställa in samma alternativ för varje händelse.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

  • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. En Webex-tjänst inkluderar en uppsättning standardmallar, och webbplatsadministratörer kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

  • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i händelseschemaläggaren genom att använda alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar.


    När mallen har sparats finns endast värdbilderna som har överförts kvar. Alla andra filer som har överförts till mallen som mötesmaterial och bildbeskrivningen tas bort.

    I listan över standardmallar för Webex Events kan webbplatsadministratörer:

  • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

  • Göra valfri vanlig mall till standardmallen för Webex Events.

  • Ta bort en standardmall från en Webex-webbplats.

Visa eller dölj schemaläggningsmallar för Webex Events

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Events väljer du Schemaläggningsmallar.

4

I kolumnen Visa markerar eller avmarkerar du kryssrutan för att visa eller dölja en mall.

5

Klicka på Uppdatera.

Ställa in standardschemaläggningsmallen för Webex Events

1

Från kundvyn i https;//admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Events väljer du Schemaläggningsmallar.

4

I kolumnen Ange som standard väljer du din standardmall.

5

Klicka på Uppdatera.

Ta bort schemaläggningsmallar för Webex Events

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Events väljer du Schemaläggningsmallar.

4

Markera respektive kryssrutor för de mallar som ska tas bort.

5

Klicka på Ta bort mall(ar).