Zobrazení nebo skrytí panelu nabídek

Panel nabídek v okně Schůzka a Událost je ve výchozím nastavení skrytý, ale nabídku můžete kdykoli zobrazit nebo skrýt.

1

Kliknutím na Zobrazit panel nabídek zobrazíte horní nabídku.

2

Kliknutím na Skrýt panel nabídek skryjete horní nabídku.

Zobrazit nebo skrýt ovládací prvky schůzky

1

Najeďte myší na horní část ovládacích prvků schůzky a kliknutím na Skrýt ovládací panel je skryjte.

2

Najeďte myší na dolní část okna aplikace Webex Meetings a kliknutím na Zobrazit ovládací panel zovejte ovládací prvky schůzky.