Visa eller dölj menyraden

Menyraden i fönstret Möte och Händelse är som standard dold, men du kan visa eller dölja menyn när som helst.

1

Klicka på Visa menyraden för att visa den översta menyn.

2

Klicka på Dölj menyraden för att dölja den översta menyn.

Visa eller dölj möteskontrollerna

1

Håll muspekaren över möteskontrollerna och klicka på Dölj kontrollfält för att dölja dem.

2

Håll muspekaren över nedre delen av Webex Meetings-app och klicka på Visa kontrollfält för att visa möteskontrollerna.