Pokazywanie lub ukrywanie paska menu

Pasek menu okna Spotkanie i wydarzenie jest domyślnie ukryty, ale menu można pokazać lub ukryć w dowolnym momencie.

1

Kliknij Pokaż pasek menu, aby wyświetlić górne menu.

2

Kliknij Ukryj pasek menu, aby ukryć górne menu.

Pokaż lub ukryj elementy sterujące spotkania

1

Umieść wskaźnik myszy na górnej części kontrolek spotkania i kliknij pozycję Ukryj pasek kontrolny, aby je ukryć.

2

Najedź kursorem myszy na dolną część okna aplikacji Spotkania Webex i kliknij pokaż pasek kontrolny, aby wyświetlić kontrolki spotkania.