1

V zobrazení partnera na webu https://admin.webex.com vyberte možnost Zákazníci.

2

Vyberte informace o zákazníkovi, které chcete zobrazit:

 • Chcete-li zobrazit informace o zákaznících, vyberte řádek zákazníka, kterého chcete zobrazit. V podokně přehledu se zobrazí následující informace o zákaznících:

  • Název a země

  • Doba trvání a stav studie

  • Předplatné a kontaktní informace

  • Oprávnění ke cloudové službě

  • Počet licencí

  • Vypršení platnosti smlouvy a data automatického obnovení platících zákazníků

  • Povolení značky zákazníka

  • Přiřazení správci partnerů

 • Chcete-li získat přístup k zákaznickému zobrazení, vyberte možnost Zobrazit zákazníka.
 • Chcete-li seznam zákazníků exportovat do souboru CSV, klikněte na ikonu exportu do souboru CSV, která se zobrazí v banneru vedle tlačítka Zahájit zkušební verzi. To vám umožní zobrazit seznam ve formátu textového souboru, aniž byste se museli přihlašovat do prostředí Control Hub.