1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti Vyberte Zákazníci.

2

Vyberte informace o zákaznících, které chcete zobrazit:

 • Chcete-li zobrazit informace o zákaznících, vyberte řádek pro zákazníka, který chcete zobrazit. V podokně přehledu se zobrazí následující informace o zákaznících:

  • Název a země

  • Doba a stav zkušební doby

  • Informace o předplatném a kontakty

  • Nároky na cloudové služby

  • Počet licencí

  • Datum vypršení smlouvy a automatického obnovení pro platící zákazníky

  • Povolení brandingu zákazníka

  • Přiřazení správci partnerů

 • Chcete-li získat přístup k zobrazení zákazníka, vyberte Zobrazit zákazníka.
 • Pokud chcete exportovat seznam zákazníků do souboru .csv, klikněte na ikonu Export do CSV, která se zobrazí v banneru vedle tlačítka Zahájit zkušební verzi. To vám umožní zobrazit seznam ve formátu textového souboru, aniž byste se museli přihlašovat k řešení Cisco Webex Control Hub.