1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, בחר לקוחות.

2

בחר את פרטי הלקוח שברצונך להציג:

 • כדי להציג את פרטי הלקוח, בחר את השורה עבור הלקוח שברצונך להציג. אתה רואה את פרטי הלקוחות הבאים בחלונית הסקירה הכללית:

  • שם ומדינה

  • משך הניסיון ומצבו

  • פרטי מנוי ופרטי קשר

  • זכאויות לשירותי ענן

  • מספר רישיונות

  • פקיעת תוקף החוזה ותאריכי חידוש אוטומטיים ללקוחות משלמים

  • הפעלת מיתוג לקוחות

  • מנהלי שותפים שהוקצו

 • כדי לגשת לתצוגת הלקוח, בחר הצג לקוח.
 • כדי לייצא את רשימת הלקוחות לקובץ .csv, לחץ על סמל הייצוא ל- CSV המופיע בבאנר לצד לחצן התחל גירסת ניסיון . פעולה זו מאפשרת לך להציג את הרשימה בתבנית קובץ טקסט מבלי שתצטרך להיכנס למרכז הבקרהשל Cisco Webex.