1

Från partnervyn i https://admin.webex.com väljer du Kunder.

2

Välj den kundinformation som du vill visa:

 • För att visa kundinformation väljer du raden för kunden som du vill visa. Följande kundinformation visas i översiktsfönstret:

  • Namn och land

  • Varaktighet och status för provperiod

  • Prenumerations- och kontaktinformation

  • Molntjänstbehörigheter

  • Antal licenser

  • Avtalens upphörande och automatiska förnyelsedatum för betalkunder

  • Aktivering av kundmärkning

  • Tilldelade partneradministratörer

 • För att komma åt kundvyn väljer du Visa kund.
 • Om du vill exportera kundlistan till en .csv-fil klickar du på ikonen exportera till CSV som visas i banderollen bredvid knappen Starta en provperiod. På så sätt kan du visa listan i ett textfilformat utan att behöva logga in på Control Hub.