1

Din modul de vizualizare pentru partener, în https://admin.webex.com, selectați Clienți.

2

Alegeți informațiile clientului pe care doriți să le vizualizați:

 • Pentru a vizualiza informațiile clientului, alegeți rândul pentru clientul pe care doriți să îl vizualizați. Consultați următoarele informații despre clienți în panoul de prezentare generală:

  • Nume și țară

  • Durata și starea testului

  • Informații de abonare și de contact

  • Drepturi la serviciul Cloud

  • Numărul de licențe

  • Expirarea contractului și datele de reînnoire automată pentru clienții plătitori

  • Activare de branding pentru clienți

  • Administratori parteneri alocați

 • Pentru a accesa vizualizarea clientului, selectați Vizualizare client.
 • Pentru a exporta lista de clienți într-un fișier .csv, faceți clic pe pictograma de export CSV care apare în banner lângă butonul Start a Trial . Acest lucru vă permite să vizualizați lista într-un format de fișier text fără a fi nevoie să vă conectați la Control Hub.