1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Klijenti.

2

Odaberite informacije o korisniku koju želite da prikažete:

 • Da biste informacije o korisniku, izaberite red za kupca kojeg želite da pregledate. U oknu sa pregledom informacije o korisniku sledeće stavke:

  • Ime i zemlja

  • Trajanje i status probne verzije

  • Pretplata i kontakt podaci

  • Prava na uslugu u oblaku

  • Broj licenci

  • Datumi isteka ugovora i datumi automatskog obnavljanja plaćanja kupcima

  • Omogućavanje brenda kupca

  • Dodeljeni administratori partnera

 • Da biste pristupili prikazu kupca, izaberite " Prikaži kupca".
 • Da biste izvezli listu kupaca u datoteku .csv, kliknite na ikonu "Izvezi CSV" koja se pojavljuje na reklamnom natpisu pored dugmeta "Pokreni probnu verziju ". Ovo vam omogućava da pregledate listu u tekstualnoj poruci format datoteke ne morate prijaviti se u Control Hub.