1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu izaberite stavku Kupci.

2

Odaberite informacije o kupcu koje želite da prikažete:

 • Da biste prikazali informacije o kupcu, odaberite red za kupca koji želite da prikažete. U oknu za pregled vidite sledeće informacije o klijentima:

  • Ime i zemlja

  • Probno trajanje i status

  • Informacije o pretplati i kontaktu

  • Prava na usluge u oblaku

  • Broj licenci

  • Rok trajanja ugovora i datumi automatskog obnavljanja za kupce koji plaćaju

  • Omogućavanje brendiranja kupaca

  • Dodeljeni administratori partnera

 • Da biste pristupili prikazu kupca, izaberite stavku Prikaži kupca.
 • Da biste izvezli listu kupaca u .csv datoteku, kliknite na ikonu "Izvezi u CSV" koja se pojavljuje u reklamnom natpisu pored dugmeta "Započni probnu". Ovo vam omogućava da listu prikažete u tekstualnom formatu datoteke bez potrebe da se prijavite u kontrolno čvorište kompanije Cisco Webex.