Když vytvoříte tým vAplikace Webex, zaškrtněte políčko Vytvořit novou skupinu Office 365 s tímto týmem. Poté se automaticky vytvoří nová skupina Microsoft 365 a připojí se k týmu.

Při vytváření týmu můžete přidat maximálně 20 členů týmu. Když přidáte členy týmu, budou také přidáni do skupiny Microsoft 365. Členové týmu pak můžete přidávat nebo odebírat pouze přímo ze stránky skupiny Microsoft 365.


 

Nemůžete přidávat členy týmu, kteří nepocházejí z vaší organizace, ani lidi, kteří nemají přístup na stránky SharePointu vaší organizace.

Chcete-li přejít na stránku skupiny Microsoft 365, vyberte týmy a klikněte na zvýrazněný název týmu v částiAplikace Webex.

Jakmile tým vytvoříte, můžete vytvořit týmové prostory, které jsou automaticky propojeny se složkami SharePointu na přidružených stránkách SharePointu. Veškerý obsah sdílený v prostoru bude uložen v propojených složkách, ke kterým mají přístup všichni členové skupiny.


 

Do týmových prostorů můžete přidat pouze osoby, které již jsou součástí týmu a skupiny Microsoft 365. Také nemůžeš propojit externí prostory mimo tým.

Po odebrání člena týmu ze skupiny Microsoft 365 již nebude mít přístup k žádným propojeným složkám nebo obsahu sdílenému v daném prostoru.

Jakékoli změny názvu týmu, názvu webu SharePoint nebo názvu skupiny Microsoft 365 se nesynchronizují ani jedním způsobem.