Když vytvoříte tým ve Webexu , zaškrtněte políčko Vytvořit novou skupinu Office 365 pomocí tohoto týmu. Nová skupina Microsoft 365 se pak automaticky vytvoří a připojí k týmu.

Všichni členové týmu, které přidáte při vytváření týmu, se také přidají do skupiny Microsoft 365. Členy týmu pak můžete přidávat nebo odebírat jenom přímo ze stránky skupiny Microsoft 365.


Nemůžete přidávat členy týmu, kteří jsou mimo vaši organizaci, ani lidi, kteří nemají přístup k sharepointovému webu vaší organizace.

Pokud chcete přejít na stránku skupiny Microsoft 365, vyberte týmy a klikněte na zvýrazněný název týmu ve Webexu .

Po vytvoření týmu můžete vytvořit týmové prostory, které se automaticky propojí se složkami Sharepointu na přidruženém sharepointovém webu. Veškerý obsah sdílený v prostoru bude uložen v propojených složkách, ke kterým mají přístup všichni členové skupiny.


Do týmových prostorů můžete přidávat lidi pouze v případě, že už jsou součástí týmu a skupiny Microsoft 365. Také nemůžete propojit externí prostory mimo tým.

Když je člen týmu odebrán ze skupiny Microsoft 365, už nebude mít přístup k žádným propojeným složkám nebo obsahu sdílenému v prostoru.

Žádné změny názvu týmu, názvu sharepointového webu nebo názvu skupiny Microsoft 365 se nesynchronizují ani v jednom případě.