När du skapar ett team iWebex markerar du kryssrutan Skapa enny Office 365-grupp med detta team. En ny Microsoft 365-grupp skapas och ansluts sedan automatiskt till teamet.

Alla teammedlemmar som du lägger till när du skapar teamet läggs också till i Microsoft 365-gruppen. Du kan sedan endast lägga till eller ta bort teammedlemmar direkt från Microsoft 365-gruppsidan.


Du kan inte lägga till teammedlemmar som är från utanför din organisation eller personer som inte har åtkomst till organisationens SharePoint-webbplats.

För att gå till Microsoft 365-gruppsidan väljer du team och klickar sedan på det markerade teamnamnet i Webex.

När du har skapat teamet kan du sedan skapa teamutrymmen som automatiskt länkas till SharePoint-mappar på den associerade SharePoint-webbplatsen. Allt innehåll som delas i utrymmet lagras i de länkade mapparna som alla medlemmar i gruppen har tillgång till.


Du kan endast lägga till personer i teamutrymmen om de redan är en del av teamet och Microsoft 365-gruppen. Du kan inte heller länka externa utrymmen från utanför teamet.

När en teammedlem tas bort från Microsoft 365-gruppen kommer de inte längre att ha åtkomst till länkade mappar eller innehåll som delas i utrymmet.

Ändringar av teamnamnet, SharePoint-webbplatsens namn eller Microsoft 365-gruppnamnet synkroniseras inte oavsett om namnet är synkroniserat eller inte.