Kada napravite tim uAplikacija Webex, označite polje Kreiraj novu grupu Office 365 sa potvrdnim okvirom tima. Nova Microsoft 365 grupa se zatim automatski kreira i povezuje sa timom.

Prilikom kreiranja tima možete da dodate najviše 20 članova tima. Kada dodate članove tima, oni se takođe dodaju u Microsoft 365 grupu. Zatim možete samo da dodate ili uklonite članove tima direktno sa stranice grupe Microsoft 365.


 

Ne možete da dodate članove tima koji nisu iz vaše organizacije ili ljude koji nemaju pristup sajtu vaše organizacije SharePoint.

Da biste otišli na stranicu grupe Microsoft 365, izaberite timove, a zatim kliknite na istaknuto ime tima uAplikacija Webex.

Kada napravite tim, možete da kreirate prostorije za timove koji su automatski povezani sa fasciklama za deljenje poena na povezanom sajtu za deljenje poena. Svi sadržaji koji se dele u prostoru biće sačuvani u povezanim fasciklama, kojima svi članovi grupe imaju pristup.


 

Možete da dodate ljude u timske prostore samo ako su već deo tima i grupe Microsoft 365. Osim toga, ne možete povezivati vanjske prostore izvan tima.

Kada član tima bude uklonjen iz grupe Microsoft 365, više neće imati pristup povezanim direktorijumima ili sadržaju koji se dele u prostoru.

Svaka izmena imena Tima, imena SharePoint sajta ili imena grupe Microsoft 365 se ne sinhronizuje u oba slučaja.