Wanneer u een team maakt in de Webex-app, vink dan het selectievakje Een nieuwe Office 365-groep met dit team maken aan. Vervolgens wordt er automatisch een nieuwe Microsoft 365-groep gemaakt en verbonden met het team.

Alle teamleden die u toevoegt wanneer u een team maakt, worden ook toegevoegd aan de Microsoft 365-groep. U kunt teamleden vervolgens alleen rechtstreeks toevoegen of verwijderen vanaf de groepspagina van Microsoft 365.


U kunt geen teamleden toevoegen van buiten uw organisatie of die geen toegang hebben tot de SharePoint-site van uw organisatie.

Als u naar de pagina van de Microsoft 365-groep wilt gaan, selecteert u teams en klikt u vervolgens op de gemarkeerde teamnaam in de Webex-app.

Zodra u het team hebt gemaakt, kunt u teamruimten maken. Deze ruimten worden automatisch gekoppeld aan SharePoint-mappen op de gekoppelde SharePoint-site. Alle inhoud die in deze ruimte wordt gedeeld, wordt opgeslagen in de gekoppelde mappen waar alle leden van de groep toegang tot hebben.


U kunt alleen personen toevoegen aan teamruimten als ze al deel uitmaken van het team en de Microsoft 365-groep. Daarnaast kunt u geen externe ruimten van buiten het team koppelen.

Wanneer een teamlid is verwijderd uit de Microsoft 365-groep, heeft hij of zij geen toegang meer tot gekoppelde mappen of inhoud die in de ruimte wordt gedeeld.

Wijzigingen in de teamnaam, de SharePoint-sitenaam of de Microsoft 365-groepsnaam worden hoe dan ook niet gesynchroniseerd.