Poznámky k verzi aplikace Webex Meetings VDI

Zvuk a video pro schůzky vyžadují značnou šířku pásma a mohou způsobit problematické místo procházející datovým centrem. Software virtuální plochy Cisco Webex Meetings poskytuje vylepšené prostředí v prostředích infrastruktury virtuálních počítačů (VDI). Software VDI se skládá z aplikace Webex Meetings na hostovaných virtuálních plochách (HVD) a modulu plug-in na tenkých klientech. Software směruje audio a video streamy mezi tenkým klientem a cloudem aplikace Webex Meetings, aniž by prošel HVD v datovém centru.

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Přehled

Stáhnout

Software virtuální plochy Webex Meetings si můžete stáhnout z firemního webu.

Chcete-li stáhnout balíček modulu plug-in webexvdi.msi, přejděte na https://<sitename>.webex.com/webappng/sites/<sitename>/dashboard/download a nahraďte <sitename> názvem vaší společnosti.

Správci

Další informace o podporovaných funkcích a o nasazení řešení Software virtuální plochy Webex Meetings naleznete v Příručce ke správě.

Informace o instalaci VMware naleznete zde: https://docs.vmware.com/

Informace o instalaci Citrixu naleznete zde: https://support.citrix.com/

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Co je nového 41.11

Co je nového v 41.11

Číslo sestavení

Nové funkce v této verzi

Podpora zásuvného modulu VDI v systému MacOS

Zásuvný modul VDI je nyní podporován v systému MacOS.

Odstranění přepínače VDI ve Správě lokality

V aktualizaci 41.11 již uživatelé nemohou zapnout ani vypnout přepínač VDI při správě lokality. Zaškrtávací políčko Povolit klienta schůzky pro VDI není k dispozici. Optimalizace VDI je ve výchozím nastavení zapnutá.

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.11

41.11.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.11

41.11.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.10

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.10

41.10.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.10

41.10.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.9

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.9

41.9.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.9

41.9.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.8

Podpora schůzek ve skupinách

Podobně jako aplikace Webex Meetings pro počítače jsou nyní pro službu VDI k dispozici schůzky ve skupinách.

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.8

41.8.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.8

41.8.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.7

Události Webex (nové) pro prostředí VDI

Infrastruktura virtuálních počítačů (VDI) nyní podporuje události Webex (nové) pro tenkého klienta se systémem Linux OS.

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.7

41.7.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.7

41.7.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.6

Poskytněte podporu V<UNK> pro Thinpro 7.1.x

V současné době je podpora V<UNK> are dostupná pouze pro tenké klienty systému Windows. S touto aktualizací bude pro Linux k dispozici podpora VDI.

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.6

41.6.0.x

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.6

41.6.0.x

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
Co je nového v 41.5

Podpora 10Zig Zero Client Tenký klient

V této aktualizaci bude zásuvný modul aplikace Webex Meetings VDI podporovat tenké klienty 10Zig Zero pro prostředí Citrix.

Číslo sestavení

Uvolnit

Číslo sestavení

Počítačová aplikace Cisco Webex Meetings verze 41.5

41.5.2.15

Zásuvný modul virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.5

41.5.2.15

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

 

Software virtuální plochy 40.x Webex Meetings není kompatibilní s prostředím virtuální plochy Webex Meetings nabízeným v verzi 39.3.

UvolnitFunkce

41,3

Kontrola zásuvných modulů aplikace VDI

41,2

Podpora systému Dell ThinOS 9.1 K dispozici v prostředí Citrix

Vylepšené sdílení obsahu s vysokou snímkovou frekvencí

40.12

Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení

Poskytněte podporu V<UNK> pro klienty Linuxu (podporováno: Ubuntu 16.04/ 18.04,eLux 6.5/6.9,IGEL OS11.04.100, nepodporuje: Dell ThinOS, HP Thinpro)

Vylepšené ovládací prvky ztlumení a soukromí zvuku

Přepínačem správce webu povolíte nebo zakážete hudbu při podržení předsálí

40,11

Podpora pro Citrix s tenkými klienty na bázi HP Thinpro 7.x a Unicon eLux 6.9

(Beta) Podpora pro Citrix s Dell Wyse ThinOS 9.1

Podpora pro Xenapp Desktop Publishing (podporovaný Windows Server 2016, bude podporovat Windows Server 2019 v budoucí aktualizaci.)

(Beta) Podpora rozostření videa a virtuálního pozadí v tenkých klientech se systémem Microsoft Windows

40,8

Podpora VMware s tenkými klienty se systémem Windows

Podpora pro Citrix s tenkými klienty na bázi IGEL, Ubuntu a Unicon eLux 6.5

Podpora duálního monitoru

Optimalizace pro výběr mediálního serveru

40,7

Podpora aplikace Citrix pro tenké klienty se systémem Windows

Podpora pro klienta Unified Webex

40.6.6

Uvolnit do pomalého kanálu

Podpora duálního monitoru

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Požadavky

Obecné požadavky

Podporujeme aplikaci Webex Meetings VDI v populární infrastruktuře VDI. Když jsou pro konkrétní verzi přidány nové platformy, jsou uvedeny v poznámkách na kartě Vydání pro danou verzi. Úplný seznam platforem naleznete v příručce pro nasazení, jak je uvedeno níže.

Operační systém tenkého klienta

Citrix Xendesktop Name

Citrix Xenapp1

(Publikování pro počítače)

VMware (programovací jazyk)

Windows 10

40,7

40,11

41,6

Mac OS (Big Sur, Monterey)

41.11 (ČÍSLO)

41.11 (ČÍSLO)

41.11 (ČÍSLO)

Ubuntu (16.04/18.04)

40,8

40,11

40.12

Unicon eLux

40,8

40,11

40.12

IGEL

40,8

40,11

40.12

Dell Wyse

41.2.0

41.2.0

41.10

HP Thinpro OS 7.x

40.11.0

40.11.0

41,6

10Zig Zero klienti tenký klient

41,5

41,5

Více informací viz Požadavky.

Zprostředkovatel připojení pro hostovanou virtuální plochu (HVD)

 • Virtuální aplikace a počítače Citrix

 • VMware Horizon

Operační systém tenkého klienta

 • Windows 10

 • HP Thinpro 7.1, 7.2

 • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04

 • Zrušit ikonu Lux 6.9

 • IGEL OS 11.04

 • Dell Wyse ThinOS 9.1

 • 10 Zigů

 • VDI pro Mac

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Omezení

Software virtuální plochy Webex Meetings podporuje většinu funkcí plochy Webex Meetings, pokud není uvedeno jinak:

Omezení pro 41.8

Virtuální software Webex Meetings pro počítače nepodporuje následující:

 • Analyzuje soubor WPAD pro nastavení proxy

 • Big Event (tenký klient Linuxu)

 • Rozostření a virtuální pozadí (Linux thin-client)

 • Redukce šumu na pozadí

 • Automatický upgrade aplikace Webex pro počítače v rámci řešení Citrix VDI

 • Sdílení aplikací HFPS nebo sdílení plochy není na tenkém klientovi operačního systému Linux OS podporováno. Nízký podíl FPS je podporován.

 • Podporuje sdílení obsahu (počítače a aplikace) s funkcí Optimalizovat pro text a obrázky, ale ne funkci Optimalizovat pro pohyb a video

 • Místní nahrávání

 • Sdílení s překrytím (zobrazení přednášejícího)

 • Hardwarová akcelerace videa (Linux thin-client)

 • Poznámky během sdílení plochy

 • Vzdálené ovládání plochy během sdílení plochy

 • Pro schůzky optimalizace Webex VDI je zakázáno více barevných motivů a tmavý režim

Omezení pro 41.7

Virtuální software Webex Meetings pro počítače nepodporuje následující:

 • Schůzky ve skupinách

 • Analyzuje soubor WPAD pro nastavení proxy

 • Big Event (tenký klient Linuxu)

 • Rozostření a virtuální pozadí (Linux thin-client)

 • Redukce šumu na pozadí

 • Automatický upgrade aplikace Webex pro počítače v rámci řešení Citrix VDI

 • Sdílení aplikací HFPS nebo sdílení plochy není na tenkém klientovi operačního systému Linux OS podporováno. Nízký podíl FPS je podporován.

 • Podporuje sdílení obsahu (počítače a aplikace) s funkcí Optimalizovat pro text a obrázky, ale ne funkci Optimalizovat pro pohyb a video

 • Místní nahrávání

 • Sdílení s překrytím (zobrazení přednášejícího)

 • Hardwarová akcelerace videa (Linux thin-client)

 • Poznámky během sdílení plochy

 • Vzdálené ovládání plochy během sdílení plochy

 • Pro schůzky optimalizace Webex VDI je zakázáno více barevných motivů a tmavý režim

Omezení pro 41.6 a starší

Virtuální software Webex Meetings pro počítače nepodporuje následující:

 • Displej Dual Monitor je abnormální pro nové verze V<UNK> jsou Horizon Client 8.x a 5.x

 • Schůzky ve skupinách

 • Analyzuje soubor WPAD pro nastavení proxy

 • Big Event (tenký klient Linuxu)

 • Rozostření a virtuální pozadí (Linux thin-client)

 • Redukce šumu na pozadí

 • Automatický upgrade aplikace Webex pro počítače v rámci řešení Citrix VDI

 • Sdílení aplikací HFPS nebo sdílení plochy není na tenkém klientovi operačního systému Linux OS podporováno. Nízký podíl FPS je podporován.

 • Podporuje sdílení obsahu (počítače a aplikace) s funkcí Optimalizovat pro text a obrázky, ale ne funkci Optimalizovat pro pohyb a video

 • Místní nahrávání

 • Sdílení s překrytím (zobrazení přednášejícího)

 • Hardwarová akcelerace videa (Linux thin-client)

 • Poznámky během sdílení plochy

 • Vzdálené ovládání plochy během sdílení plochy

 • Schůzky ve skupinách

 • Rozostření a virtuální pozadí (tencí klienti Linuxu)

 • Redukce šumu na pozadí

 • Vmware VDI na tenkém klientovi ThinOS

 • Vmware VDI na tenkém klientovi Thinpro

 • Plocha sdílené relace VMware

 • Režim publikované aplikace Citrix Xenapp

 • VMware sdílel publikovanou aplikaci

 • Vmware VDI na tenkém klientovi 10Zig

 • Pro schůzky optimalizace Webex VDI je zakázáno více barevných motivů a tmavý režim

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Kompatibilita mezi aplikací Webex Meetings pro počítače a zásuvným modulem tenkého klienta

Aby aplikace Webex Meetings pro počítače fungovala s operačním systémem IGEL OS 11, jsou vyžadovány aktualizace firmwaru. Chcete-li vědět, která verze je kompatibilní s verzí, kterou používáte, viz Software Downloads.


 

Webex Meeting VDI podporuje zpětnou kompatibilitu: nejnovější verze Webex VDI podporuje nejnovější plugin Webex VDI a také čtyři předchozí verze (N-4).


 

Pokud používáte nižší verzi pluginu, ale vyšší verzi HVD, stále dostanete seznam funkcí, který odpovídá nižší verzi klienta pro schůzky.

Příklad: Pokud používáte zásuvný modul 41.4 a aplikaci pro schůzky 41.7 na HVD, stále budete mít k dispozici pouze funkce aplikace pro schůzky 41.4 na VDI.

Verze klienta schůzek (HVD)

Kompatibilní verze modulu plug-in tenkého klienta

41.11.x (číslo)

41.11.x (číslo)

41.10.x (číslo)

41.9.x (číslo)

41.8.x (číslo)

41.7.x (číslo)

41.10.x (číslo)

41.10.x (číslo)

41.9.x (číslo)

41.8.x (číslo)

41.7.x (číslo)

41.6.x (číslo)

41.9.x (číslo)

41.9.x (číslo)

41.8.x (číslo)

41.7.x (číslo)

41.6.x (číslo)

(následující verze jsou podmíněně kompatibilní*)

41.5.2+


 

* Pokud jsou číslice klíčů podpory schůzky a šifrování mezi koncovými body v2 (E2EE) vypnuté, bude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilní s verzí před 41.2. Pokud je některá z těchto 2 funkcí zapnuta, nebude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.8.x (číslo)

41.8.x (číslo)

41.7.x (číslo)

41.6.x (číslo)

(následující verze jsou podmíněně kompatibilní*)

41.5.2+

41.4.x


 

* Pokud jsou číslice klíčů podpory schůzky a šifrování mezi koncovými body v2 (E2EE) vypnuté, bude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilní s verzí před 41.2. Pokud je některá z těchto 2 funkcí zapnuta, nebude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.7.x (číslo)

41.7x

41.6.x (číslo)

(následující verze jsou podmíněně kompatibilní*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x (číslo)


 

* Pokud jsou číslice klíčů podpory schůzky a šifrování mezi koncovými body v2 (E2EE) vypnuté, bude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilní s verzí před 41.2. Pokud je některá z těchto 2 funkcí zapnuta, nebude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.6.x (pomalý kanál)

41.6.x (číslo)

(následující verze jsou podmíněně kompatibilní*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x (číslo)

41.2.x (číslo)


 

* Pokud jsou číslice klíčů podpory schůzky a šifrování mezi koncovými body v2 (E2EE) vypnuté, bude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilní s verzí před 41.2. Pokud je některá z těchto 2 funkcí zapnuta, nebude kompatibilní s předchozími 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.5.2+

41.5.2+

41.4.0+

41.5.1

41.5.0

41.5.1

41.5.0

41.4.x

41.4.x

41.3.x (číslo)

41.3.x (číslo)

41.2.x (číslo)

41.1.x

40.12.x

Číslo 40.11.x

40.10.x

40.9.x (číslo)

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

41.2.x (pomalý kanál)

41.2.x (číslo)

41.1.x

40.12.x

Číslo 40.11.x

40.10.x

40.9.x (číslo)

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

41.1.x

41.1.x

40.12.x

Číslo 40.11.x

40.10.x

40.9.x (číslo)

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

WBS40.12.x

WBS40.12.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.11.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.10.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.9.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.8.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.7.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.2

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.0

WBS40.6.0

WBS40.4.0

WBS40.4.0

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.
1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.

Otevření výstrah v softwaru virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.5, 41.6 a 41.7

Pro tuto verzi neexistují žádné otevřené výstrahy (chyby).

Vyřešena upozornění v softwaru virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.7

Číslo chyby

Závažnost

Postižená oblast výrobku

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce VDI služby Webex, kdy se statistiky nezobrazují pro uživatele VDI.

Vyřešena upozornění v softwaru virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.6

Číslo chyby

Závažnost

Postižená oblast výrobku

Popis

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit schůzku služby Webex optimalizovanou pro řešení VDI v prostředí VMware systému Windows 10 (32bitový).

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce VDI služby Webex, kdy se statistiky nezobrazují pro uživatele VDI.

Vyřešena upozornění v softwaru virtuální plochy Cisco Webex Meetings verze 41.5

Číslo chyby

Závažnost

Postižená oblast výrobku

Popis

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit schůzku služby Webex optimalizovanou pro řešení VDI v prostředí VMware systému Windows 10 (32bitový).

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem aplikace Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15, který chyběl libxcb-image.so.0 a některých dalších knihoven na platformě elux 6.5.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy vyskočí zprávu změny v prostředí Non-persistent VDI.

1 Citrix XenApp s publikací aplikací není podporována.