Webex Meetings version information om VDI

Ljud och video för möten kräver stor bandbredd och kan orsaka att ett möte inträffar via datacentret. Cisco Webex Meetings virtuellt skrivbordsprogram ger en förbättrad upplevelse i virtuella skrivbordsinfrastrukturmiljöer (VDI). VDI-programvaran består av Webex Meetings-app på de värdade virtuella skrivborden (HVD) och plugin-programmet på de tunna klienterna. Programvaran dirigerar ljud- och videoströmmar mellan den tunna klienten och Webex Meetings utan att gå via HVD i datacentret.

Hämta

Du kan hämta Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran från din företagswebbplats.

För att hämta pluginpaketet webexvdi.msi går du till https://<sitename>.webex.com/webappng/sites/<sitename>/dashboard/download och ersätt <sitename> med ditt företagsnamn.

Administratörer

Se Administrationsguiden för mer information om funktioner som stöds och hur du distribuerar den Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran.

Information om VMware-installation finns på: https://docs.vmware.com/

Information om hur du installerar Citrix finns på: https://support.citrix.com/

Vad är nytt i 41.7?

Webex Events (ny) för VDI-miljö

Virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) stöder nu Webex Events (ny) för Linux OS-baserade tunn klient.

Byggnummer

Version

Byggnummer

Cisco Webex Meetings skrivbordsapp version 41.7

41.7.0.x

Cisco Webex Meetings insticksprogram för virtuellt skrivbord, version 41.7

41.7.0.x

Vad är nytt i 41.6?

VmWare-stöd för ThinPro 7.1.x

För närvarande finns det endast stöd för VMWare för tunna Windows-klienter. Med den här uppdateringen kommer stöd för VDI att finnas tillgängligt för Linux.

Byggnummer

Version

Byggnummer

Cisco Webex Meetings skrivbordsapp version 41.6

41.6.0.x

Cisco Webex Meetings insticksprogram för virtuellt skrivbord, version 41.6

41.6.0.x

Vad är nytt i 41.5?

Stöd 10Zig Zero-klienter tunn klient

I den här uppdateringen har insticksprogrammet Webex Meetings VDI stöd för 10ZiG Zero-klienter tunn klienter för Citrix-miljön.

Byggnummer

Version

Byggnummer

Cisco Webex Meetings skrivbordsapp version 41.5

41.5.2.15

Cisco Webex Meetings insticksprogram för virtuellt skrivbord, version 41.5

41.5.2.15


40.x Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran är inte kompatibel med de Webex Meetings virtuella skrivbordsmiljöer som erbjuds i 39.3.

Version Funktioner

41.3

Insticksprogramskontroll för VDI-app

41.2

Stöd för Dell ThinOS 9.1 tillgängligt i Citrix-miljö

Förbättrad innehålls delning med hög bildfrekvens

40.12

Tillåt mötesdeltagare att själva aktivera ljudet

Ge VMWare-support för Linux-klienter (Stöds: Ubuntu 16.04/18.04,eLux 6.5/6.9,IGEL OS11.04.100, stöder inte: Dell ThinOS, HP ThinPro)

Utökade ljudinställningar och ljudsekretess

Webbplatsadministratörsreglage för att aktivera eller inaktivera pausmusik för lobbyn

40.11

Stöd för Citrix med HP ThinPro 7.x- och Unicon eLux 6.9-baserade tunna klienter

(Betaversion) Stöd för Citrix med Dell™se ThinOS 9.1

Stöd för XenApp skrivbordspublicering (Windows Server 2016 stöds, kommer att stödja Windows Server 2019 vid en framtida uppdatering.)

(Betaversion) Stöd för suddig video och virtuell bakgrund på Microsoft Windows-baserade tunna klienter

40.8

Stöd för VMware med Windows-baserade tunna klienter

Stöd för Citrix med IGEL, Ubuntu-och Unicon eLux 6.5-baserade tunna klienter

Stöd för dubbel bildskärm

Optimering av mediaserverval

40.7

Stöd för Citrix för Windows-baserade tunna klienter

Support för Unified Webex-klienten

40.6.6

Släpp till långsam kanal

Stöd för dubbel bildskärm

Allmänna krav

Tunn klient-OS

Citrix XenDesktop

Citrix XenApp1

(Skrivbordspublicering)

Vmware

Windows 10

40.7

40.11

40.8

Ubuntu (16.04/18.04)

40.8

40.11

40.12

Unicon eLux

40.8

40.11

40.12

IGEL

40.8

40.11

40.12

Dell Wyse

41.2.0

41.2.0

HP ThinPro OS 7.x

40.11.0

40.11.0

41.6

10Zig Zero-klienter tunn klient

41.5

41.5

1 Citrix XenApp med apppublicering stöds inte.

Se Krav för mer information.

Anslutningsförmedlare för det värdade virtuella skrivbordet (HVD)

 • Citrix virtuella appar och skrivbord

 • VMware-horisont

 • Citrix Cloud HVD Windows

 • Virtuellt skrivbord (distribuerat i Microsoft Azure)

 • VMware Cloud HVD

Tunnt klientoperativsystemet

 • Windows 8 och 10

 • HP ThinPro 7.1, 7.2

 • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04

 • Unicon eLux 6.9

 • IGEL OS 11.04

 • Dell Dell Dellse ThinOS 9.1

 • 10ZiG

Begränsningar i 41.7

Den Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran har stöd för de flesta Webex Meetings skrivbordsfunktionerna om inget annat anges:

Webex Meetings den virtuella programvaran för skrivbord stöder inte följande:

 • Möten i ett breakoutrum

 • Parsa WPAD-fil för proxyinställningar

 • Stor händelse (linux tunn klient)

 • Suddig och virtuell bakgrund (Linux tunn klient)

 • Bakgrundsljudsreducering

 • Automatisk uppgradering av Webex skrivbordsprogram under Citrix VDI

 • HFPS-program- eller skrivbordsdistribution stöds inte på tunn klient med Linux OS. Låg FPS-delning stöds.

 • Har stöd för dela innehåll (skrivbord och appar) med Optimera för text ochbilder, men inte Optimera för rörelse och video

 • Lokal inspelning

 • Immersive Share (presentatörsvy)

 • Maskinvaruacceleration för video (linux tunn klient)

 • Kommentarer under skrivbords dela

 • Fjärrkontroll av skrivbord under skrivbords delning

För Webex Meetings skrivbordsappen ska fungera med IGEL OS 11 krävs uppdateringar av inbyggd programvara. Information om vilken version som är kompatibel med den version som du kör finns i Programhämtningar.

Webex Meeting VDI stöder bakåtkompatibilitet: den senaste versionen av Webex VDI har stöd för både den senaste insticksmodulen Webex VDI och fyra tidigare plugin-versioner (N-4).


Om du använder en lägre version av insticksprogrammet, men en högre version av HVD, kommer du fortfarande att få den funktionslista som motsvarar den lägre versionen av mötesklienten.

Till exempel: Om du använder en mötesapp i 41.4 och 41.7 på HVD kommer du fortfarande endast att få funktionerna i 41.4-mötesappen på VDI.

Meetings-klientversion (HVD)

Kompatibla tunn klientversioner av insticksprogram

41.7.x

41.7x

41.6.x

(f?ljande versioner ?r kompatibla*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x


 

* Om både supportmötesnyckelsiffror och slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering v2 (E2EE)) är de kompatibla med tidigare 41.2.x,41.3.x,41.4.x,41.5.2+. Den är inte kompatibel med versionen före 41.2. Om någon av funktionerna är PÅ är den inte kompatibel med tidigare 41.2.x,41.3.x,41.4.x,41.x,41.5.2+.

41.6.x

41.6.x

(f?ljande versioner ?r kompatibla*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x

41.2.x


 

* Om både supportmötesnyckelsiffror och slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering v2 (E2EE)) är de kompatibla med tidigare 41.2.x,41.3.x,41.4.x,41.5.2+. Den är inte kompatibel med versionen före 41.2. Om någon av funktionerna är PÅ är den inte kompatibel med tidigare 41.2.x,41.3.x,41.4.x,41.x,41.5.2+.

41.5.2+

41.5.2+

41.4.0+

41.5.1

41.5.0

41.5.1

41.5.0

41.4.x

41.4.x

41.3.x

41.3.x

41.2.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40.9.x

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

41.2.x (långsam kanal)

41.2.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40.9.x

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

41.1.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40.9.x

40.8.x

40.7.x

40.6.2+

WBS40.12.x

WBS40.12.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.11.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.10.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.9.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.8.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.7.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.2

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.0

WBS40.6.0

WBS40.4.0

WBS40.4.0

Öppna varningar i Cisco Webex Meetings version 41.5, 41.6 och 41.7

Det finns inga öppna förbehåll (buggar) för denna version.

Åtgärdade varningar i Cisco Webex Meetings virtual desktop software version 41.7

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i Webex VDI-mötet där statistik inte visades för VDI-användaren.

Åtgärdade varningar i Cisco Webex Meetings virtual desktop software version 41.6

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta VDI-Webex Meeting i en Windows 10-(32-bitars) VMware-miljö.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i Webex VDI-mötet där statistik inte visades för VDI-användaren.

Åtgärdade varningar i Cisco Webex Meetings virtual desktop software version 41.5

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta VDI-Webex Meeting i en Windows 10-(32-bitars) VMware-miljö.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Webex Meetings VDI (ELux) uppgraderade till Qt5.15 saknade libxcb-image.so.0 och vissa andra bibliotek på eLux 6.5.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där den tunn klient som alltid dyker upp ändrar meddelande på icke-permanent VDI-miljö.