Poznámky k vydaniu Webex Meetings VDI

Zvuk a video na stretnutia vyžadujú značnú šírku pásma a môžu spôsobiť prekážku pri prechode dátovým centrom. Softvér Cisco Webex Meetings Virtual Desktop poskytuje vylepšené skúsenosti v prostrediach infraštruktúry virtuálnych desktopov (VDI). Softvér VDI pozostáva z aplikácie Webex Meetings na hosťovaných virtuálnych desktopoch (HVD) a doplnku na tenkých klientoch. Softvér smeruje toky zvuku a videa medzi tenkým klientom a cloudom Webex Meetings bez toho, aby prechádzal cez HVD v dátovom centre.

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Prehľad

Stiahnuť ▼

Softvér Webex Meetings Virtual Desktop si môžete stiahnuť z webovej stránky vašej spoločnosti.

Ak chcete prevziať balík doplnku webexvdi.msi, prejdite na adresu https://<sitename>.webex.com/webappng/sites/<sitename>/dashboard/download a nahradiť <sitename> s názvom vašej spoločnosti.

Správcovia

Pozrite si Administračná príručka viac informácií o podporovaných funkciách a o tom, ako nasadiť riešenie Webex Meetings Virtual Desktop Software.

Informácie o inštalácii VMware nájdete na stránke: https://docs.vmware.com/

Informácie o inštalácii Citrix nájdete na: https://support.citrix.com/

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Čo je nové 41.11

Čo je nové v 41.11

Číslo zostavy

Nové funkcie v tomto vydaní

Podpora zásuvného modulu VDI v systéme MacOS

Doplnok VDI je teraz podporovaný v systéme MacOS.

Odstránenie prepínača VDI v správe lokality

V aktualizácii 41.11 už používatelia nemôžu zapínať alebo vypínať prepínač VDI v administrácii stránky. Začiarkavacie políčko pre Povoliť klienta stretnutia pre VDI nie je k dispozícii. Optimalizácia VDI je predvolene zapnutá.

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.11

41.11.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.11

41.11.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové v 41.10

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.10

41.10.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.10

41.10.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové vo verzii 41.9

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.9

41.9.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.9

41.9.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové vo verzii 41.8

Podpora Breakout Session

Podobne ako v počítačovej aplikácii Webex Meetings sú teraz pre VDI k dispozícii aj relácie Breakout.

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.8

41.8.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.8

41.8.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové vo verzii 41.7

Webex Events (nové) pre VDI Environment

Infraštruktúra virtuálneho desktopu (VDI) teraz podporuje Webex Events (nové) pre tenkého klienta s operačným systémom Linux.

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.7

41.7.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.7

41.7.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové vo verzii 41.6

Poskytnite podporu VMWare pre ThinPro 7.1.x

V súčasnosti je podpora VMWare dostupná len pre tenkých klientov Windows. S touto aktualizáciou bude podpora VDI dostupná pre Linux.

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.6

41.6.0.x

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.6

41.6.0.x

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
Čo je nové vo verzii 41.5

Podpora tenkého klienta 10ZiG Zero Clients

V tejto aktualizácii bude doplnok Webex Meetings VDI podporovať tenkých klientov 10ZiG Zero Clients pre prostredie Citrix.

Číslo zostavy

Uvoľnite

Číslo zostavy

Vydanie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop 41.5

41.5.2.15

Vydanie doplnku Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Plug-in 41.5

41.5.2.15

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

 

Softvér virtuálnej pracovnej plochy Webex Meetings 40.x nie je kompatibilný s prostrediami virtuálnej pracovnej plochy Webex Meetings ponúkanými vo verzii 39.3.

UvoľniteVlastnosti

41.3

VDI App Plugin Checker

41.2

Podpora pre Dell ThinOS 9.1 K dispozícii v prostredí Citrix

Vylepšené zdieľanie obsahu s vysokou snímkovou frekvenciou

40.12

Umožnite účastníkom zapnúť zvuk

Poskytnite podporu VMWare pre klientov so systémom Linux (Podporované: Ubuntu 16.04/ 18.04,eLux 6.5/6.9,IGEL OS11.04.100, nepodporuje: Dell ThinOS, HP ThinPro)

Vylepšené ovládanie stlmenia zvuku a ochrana osobných údajov zvuku

Správca stránky prepínačom umožňuje povoliť alebo zakázať pozastavenú hudbu pre lobby

40.11

Podpora pre Citrix s tenkými klientmi na báze HP ThinPro 7.xa Unicon eLux 6.9

(Beta) Podpora pre Citrix s Dell Wyse ThinOS 9.1

Podpora pre XenApp Desktop Publishing (podporovaný Windows Server 2016, v budúcej aktualizácii bude podporovať Windows Server 2019.)

(Beta) Podpora pre rozostrenie videa a virtuálne pozadie na tenkých klientoch so systémom Microsoft Windows

40.8

Podpora pre VMware s tenkými klientmi so systémom Windows

Podpora pre Citrix s tenkými klientmi založenými na IGEL, Ubuntu a Unicon eLux 6.5

Podpora dvoch monitorov

Optimalizácia pre výber mediálneho servera

40.7

Podpora pre tenkých klientov Citrix pre Windows

Podpora pre Unified Webex Client

40.6.6

Uvoľnite na pomalý kanál

Podpora dvoch monitorov

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Požiadavky

všeobecné požiadavky

Podporujeme Webex Meetings VDI na populárnej infraštruktúre VDI. Keď sa pre konkrétne vydanie pridajú nové platformy, zahrnú sa do poznámok na karte Vydanie pre toto konkrétne vydanie. Úplný zoznam platforiem nájdete v príručke nasadenia, ako je uvedené nižšie.

OS tenkého klienta

Citrix XenDesktop

Citrix XenApp 1

(Desktop Publishing)

VMware

Windows 10

40.7

40.11

41.6

Mac OS (Big Sur, Monterey)

41.11

41.11

41.11

Ubuntu (16.04/18.04)

40.8

40.11

40.12

Unicon eLux

40.8

40.11

40.12

IGEL

40.8

40.11

40.12

Dell Wyse

41.2.0

41.2.0

41.10

Operačný systém HP ThinPro 7.x

40.11.0

40.11.0

41.6

Tenký klient 10ZiG Zero Clients

41,5

41,5

Pre viac informácií viď Požiadavky.

Sprostredkovateľ pripojenia pre hosťovanú virtuálnu plochu (HVD)

 • Virtuálne aplikácie a desktopy Citrix

 • VMware Horizon

Operačný systém tenkého klienta

 • Windows 10

 • HP ThinPro 7.1, 7.2

 • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04

 • Unicon eLux 6.9

 • IGEL OS 11.04

 • Dell Wyse ThinOS 9.1

 • 10ZiG

 • Mac VDI

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Obmedzenia

Softvér Webex Meetings Virtual Desktop podporuje väčšinu funkcií Webex Meetings Desktop, pokiaľ nie je uvedené inak:

Obmedzenia pre 41.8

Webex Meetings Desktop Virtual Software nepodporuje nasledovné:

 • Analyzujte súbor WPAD pre nastavenie servera proxy

 • Veľká udalosť (Linux tenký klient)

 • Rozmazanie a virtuálne pozadie (Linux tenký klient)

 • Redukcia šumu pozadia

 • Automatická aktualizácia Webex Desktop Application pod Citrix VDI

 • Zdieľanie aplikácií HFPS alebo zdieľanie pracovnej plochy nie je podporované na tenkom klientovi OS Linux. Nízky podiel FPS je podporovaný.

 • Podporuje zdieľanie obsahu (počítač a aplikácie) s Optimalizujte pre text a obrázky, ale nie Optimalizujte pre pohyb a video

 • Lokálne nahrávanie

 • Pohlcujúce zdieľanie (zobrazenie pre prezentujúceho)

 • Hardvérová akcelerácia videa (Linux tenký klient)

 • Anotácia počas zdieľania pracovnej plochy

 • Vzdialené ovládanie pracovnej plochy počas zdieľania pracovnej plochy

 • Pre stretnutia optimalizácie Webex VDI sú viaceré farebné motívy a tmavý režim vypnuté

Obmedzenia pre 41.7

Webex Meetings Desktop Virtual Software nepodporuje nasledovné:

 • Relácie oddelenej miestnosti

 • Analyzujte súbor WPAD pre nastavenie servera proxy

 • Veľká udalosť (Linux tenký klient)

 • Rozmazanie a virtuálne pozadie (Linux tenký klient)

 • Redukcia šumu pozadia

 • Automatická aktualizácia Webex Desktop Application pod Citrix VDI

 • Zdieľanie aplikácií HFPS alebo zdieľanie pracovnej plochy nie je podporované na tenkom klientovi OS Linux. Nízky podiel FPS je podporovaný.

 • Podporuje zdieľanie obsahu (počítač a aplikácie) s Optimalizujte pre text a obrázky, ale nie Optimalizujte pre pohyb a video

 • Lokálne nahrávanie

 • Pohlcujúce zdieľanie (zobrazenie pre prezentujúceho)

 • Hardvérová akcelerácia videa (Linux tenký klient)

 • Anotácia počas zdieľania pracovnej plochy

 • Vzdialené ovládanie pracovnej plochy počas zdieľania pracovnej plochy

 • Pre stretnutia optimalizácie Webex VDI sú viaceré farebné motívy a tmavý režim vypnuté

Obmedzenia pre verziu 41.6 a staršiu

Webex Meetings Desktop Virtual Software nepodporuje nasledovné:

 • Zobrazenie dvoch monitorov je nezvyčajné pre nové verzie klienta VMWare Horizon 8.xa 5.x

 • Relácie oddelenej miestnosti

 • Analyzujte súbor WPAD pre nastavenie servera proxy

 • Veľká udalosť (Linux tenký klient)

 • Rozmazanie a virtuálne pozadie (Linux tenký klient)

 • Redukcia šumu pozadia

 • Automatická aktualizácia Webex Desktop Application pod Citrix VDI

 • Zdieľanie aplikácií HFPS alebo zdieľanie pracovnej plochy nie je podporované na tenkom klientovi OS Linux. Nízky podiel FPS je podporovaný.

 • Podporuje zdieľanie obsahu (počítač a aplikácie) s Optimalizujte pre text a obrázky, ale nie Optimalizujte pre pohyb a video

 • Lokálne nahrávanie

 • Pohlcujúce zdieľanie (zobrazenie pre prezentujúceho)

 • Hardvérová akcelerácia videa (Linux tenký klient)

 • Anotácia počas zdieľania pracovnej plochy

 • Vzdialené ovládanie pracovnej plochy počas zdieľania pracovnej plochy

 • Relácie oddelenej miestnosti

 • Rozmazanie a virtuálne pozadie (tenký klienti Linux)

 • Redukcia šumu pozadia

 • Vmware VDI na tenkých klientoch ThinOS

 • Vmware VDI na tenkých klientoch ThinPro

 • VMware Shared Session Desktop

 • Citrix XenApp Publikovaný aplikačný režim

 • Zdieľaná zverejnená aplikácia VMware

 • Vmware VDI na tenkom klientovi 10Zig

 • Pre stretnutia optimalizácie Webex VDI sú viaceré farebné motívy a tmavý režim vypnuté

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Kompatibilita medzi aplikáciou Webex Meetings Desktop App a doplnkom tenkého klienta

Aby aplikácia Webex Meetings Desktop App fungovala s IGEL OS 11, sú potrebné aktualizácie firmvéru. Ak chcete vedieť, ktorá verzia je kompatibilná s verziou, ktorú používate, pozrite si, Sťahovanie softvéru.


 

Webex Meeting VDI podporuje spätnú kompatibilitu: najnovšie vydanie Webex VDI podporuje najnovší doplnok Webex VDI, ako aj štyri predchádzajúce vydania doplnkov (N-4).


 

Ak používate nižšiu verziu doplnku, ale vyššiu verziu HVD, stále získate zoznam funkcií, ktorý zodpovedá nižšej verzii stretnutia klienta.

Napríklad: Ak na HVD používate doplnok 41.4 a aplikáciu na stretnutia 41.7, na VDI budete mať stále len funkcie aplikácie na stretnutia 41.4.

Verzia klienta schôdzí (HVD)

Kompatibilné verzie zásuvných modulov pre tenkého klienta

41.11.x

41.11.x

41.10.x

41,9.x

41,8.x

41.7.x

41.10.x

41.10.x

41,9.x

41,8.x

41.7.x

41.6.x

41,9.x

41,9.x

41,8.x

41.7.x

41.6.x

(nasledujúce verzie sú podmienene kompatibilné*)

41.5.2+


 

* Ak sú kľúčové číslice podpory stretnutia a šifrovanie End-to-End v2 (E2EE)) vypnuté, bude kompatibilný s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilná s verziou pred 41.2. Ak je niektorá z 2 funkcií ZAPNUTÁ, nebude kompatibilná s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41,8.x

41,8.x

41.7.x

41.6.x

(nasledujúce verzie sú podmienene kompatibilné*)

41.5.2+

41.4.x


 

* Ak sú kľúčové číslice podpory stretnutia a šifrovanie End-to-End v2 (E2EE)) vypnuté, bude kompatibilný s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilná s verziou pred 41.2. Ak je niektorá z 2 funkcií ZAPNUTÁ, nebude kompatibilná s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.7.x

41.7x

41.6.x

(nasledujúce verzie sú podmienene kompatibilné*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x


 

* Ak sú kľúčové číslice podpory stretnutia a šifrovanie End-to-End v2 (E2EE)) vypnuté, bude kompatibilný s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilná s verziou pred 41.2. Ak je niektorá z 2 funkcií ZAPNUTÁ, nebude kompatibilná s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.6.x (pomalý kanál)

41.6.x

(nasledujúce verzie sú podmienene kompatibilné*)

41.5.2+

41.4.x

41.3.x

41.2.x


 

* Ak sú kľúčové číslice podpory stretnutia a šifrovanie End-to-End v2 (E2EE)) vypnuté, bude kompatibilný s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+. Nebude kompatibilná s verziou pred 41.2. Ak je niektorá z 2 funkcií ZAPNUTÁ, nebude kompatibilná s predchádzajúcimi verziami 41.2.x, 41.3.x, 41.4.x, 41.5.2+.

41.5.2+

41.5.2+

41.4.0+

41.5.1

41.5.0

41.5.1

41.5.0

41.4.x

41.4.x

41.3.x

41.3.x

41.2.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40,9.x

40,8.x

40.7.x

40.6.2+

41.2.x (pomalý kanál)

41.2.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40,9.x

40,8.x

40.7.x

40.6.2+

41.1.x

41.1.x

40.12.x

40.11.x

40.10.x

40,9.x

40,8.x

40.7.x

40.6.2+

WBS40.12.x

WBS40.12.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.11.x

WBS40.11.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.10.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.9.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.8.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.7.x

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.2

WBS40.10.x

WBS40.9.x

WBS40.8.x

WBS40.7.x

WBS40.6.2+

WBS40.6.0

WBS40.6.0

WBS40.4.0

WBS40.4.0

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.
1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.

Otvoriť upozornenia v softvéri Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Software Release 41.5, 41.6 a 41.7

Pre toto vydanie neexistujú žiadne otvorené upozornenia (chyby).

Vyriešené výhrady v softvéri Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Software Release 41.7

Číslo chyby

Závažnosť

Ovplyvnená oblasť produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex stretnutia

Vyriešený problém na stretnutí Webex VDI, kde sa štatistiky nezobrazujú používateľovi VDI.

Vyriešené výhrady v softvéri Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Software Release 41.6

Číslo chyby

Závažnosť

Ovplyvnená oblasť produktu

Popis

CSCvx70073

3

Webex stretnutia

Vyriešený problém, kedy používateľ nemôže spustiť Webex Meeting optimalizovaný pre VDI v prostredí Windows 10 (32-bit) VMware.

CSCvy69204

3

Webex stretnutia

Vyriešený problém na stretnutí Webex VDI, kde sa štatistiky nezobrazujú používateľovi VDI.

Vyriešené výhrady v softvéri Cisco Webex Meetings Virtual Desktop Software Release 41.5

Číslo chyby

Závažnosť

Ovplyvnená oblasť produktu

Popis

CSCvx70073

3

Webex stretnutia

Vyriešený problém, kedy používateľ nemôže spustiť Webex Meeting optimalizovaný pre VDI v prostredí Windows 10 (32-bit) VMware.

CSCvx96247

3

Webex stretnutia

Opravený problém s aktualizáciou Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15, kde chýba libxcb-image.so.0 a niektoré ďalšie knižnice na eLux 6.5.

CSCvx70398

3

Webex stretnutia

Opravený problém, kedy tenký klient vždy vyskakuje pozmenenú správu v neperzistentnom prostredí VDI.

1 Citrix XenApp s publikovaním aplikácií nie je podporovaný.