Přihlaste se do skupin sdružených linek pomocí aplikace Webex

Přejít na Nastavení volání a zapněte jej Skupina sdružených linek .

Když přijde hovor do skupina sdružených linek, obdržíte oznámení v aplikaci a zde můžete hovor přijmout.

Hovor je také zahrnut do historie volání.


 

Pokud máte nastavit více linek , mohou skupina sdružených linek hovory sdružených linek přicházet na kteroukoli z těchto linek. Z oznámení a historie volání budete vědět, která linka byla použita. Pokud se odhlásit se nebo přihlásíte do skupina sdružených linek linek , odhlásit se nebo přihlásit se také všechny linky.

Klepněte na svou profilový obrázek , přejít na Skupina sdružených linek a pak funkci zapněte.

Když přijde hovor do skupina sdružených linek, obdržíte oznámení v aplikaci a zde můžete hovor přijmout. Hovor je také zahrnut do historie volání.