Logg på søkegrupper med Webex-app

Gå til Samtaleinnstillinger og slå på Jaktgruppe .

Når et anrop kommer inn i huntgruppe din , mottar du et varsel i appen og kan svare på anropet derfra.

Samtalen er også inkludert i samtaleloggen din.


 

Hvis du har flere linjer satt opp , kan huntgruppe komme inn på alle disse linjene. Varslingen og anropsloggen forteller deg hvilken linje som ble brukt. Hvis du logger av eller logger på en huntgruppe, logges alle linjene av eller logger også på.

Trykk på din profilbilde , gå til Jaktgruppe , og slå deretter på funksjonen.

Når et anrop kommer inn i huntgruppe din , mottar du et varsel i appen og kan svare på anropet derfra. Samtalen er også inkludert i samtaleloggen din.