היכנס לקבוצות ציד באמצעות יישום Webex

עבור אל הגדרות שיחה ולהדליק קבוצת ציד .

כשמגיעה שיחה קבוצת גישוש שלך, תקבל התראה באפליקציה ותוכל לענות לשיחה משם.

השיחה כלולה גם בהיסטוריית השיחות שלך.


 

אם יש לך מספר קווים להגדיר , שיחות קבוצת גישוש יכולות להגיע בכל אחד מהקווים האלה. ההודעות והיסטוריית השיחות מאפשרות לך לדעת באיזה קו נעשה שימוש. אם אתה לצאת או נכנס קבוצת גישוש, כל הקווים לצאת או להיכנס גם הם.

הקש על שלך תמונת פרופיל , עבור אל קבוצת ציד , ולאחר מכן הפעל את התכונה.

כשמגיעה שיחה קבוצת גישוש שלך, תקבל התראה באפליקציה ותוכל לענות לשיחה משם. השיחה כלולה גם בהיסטוריית השיחות שלך.