לך ותדליק את קבוצת האנט.

כאשר שיחה נכנסת לקבוצת הציד שלך, תישלח אליך הודעה באפליקציה ותוכל לענות לשיחה משם.

השיחה כלולה גם בהיסטוריית השיחות שלך.


 

אם הגדרת מספר קווים, שיחות קבוצת ציד יכולות להגיע בכל אחד מהקווים האלה. ההתראה והיסטוריית השיחות יאפשרו לך לדעת באיזה קו נעשה שימוש. אם אתה יוצא או נכנס לקבוצת ציד, כל השורות לצאת או להיכנס מדי.

יש להקיש על תמונת הפרופיל שלך, לעבור לקבוצת האנט ולאחר מכן להפעיל את התכונה.

כאשר שיחה נכנסת לקבוצת הציד שלך, תישלח אליך הודעה באפליקציה ותוכל לענות לשיחה משם. השיחה כלולה גם בהיסטוריית השיחות שלך.