Zaloguj się do grup wyszukiwania za pomocą aplikacji Webex

Przejdź do Ustawienia połączeń i włącz Grupa poszukiwań .

Gdy do Twojej grupy wyszukiwania nadejdzie połączenie, otrzymasz powiadomienie w aplikacji i możesz stamtąd odebrać połączenie.

Połączenie jest również uwzględnione w historii połączeń.


 

Jeśli masz skonfigurowano wiele linii , połączenia grup wyszukiwania mogą przychodzić na dowolnej z tych linii. Historia powiadomień i połączeń informuje, która linia była używana. Jeśli wylogujesz się lub zalogujesz do grupy wyszukiwania, wszystkie linie również zostaną wylogowane lub zalogują się.

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , przejdź do Grupa poszukiwań , a następnie włącz tę funkcję.

Gdy do Twojej grupy wyszukiwania nadejdzie połączenie, otrzymasz powiadomienie w aplikacji i możesz stamtąd odebrać połączenie. Połączenie jest również uwzględnione w historii połączeń.