Idi i ukljuиi Huntgrupu.

Kada poziv dođe u vašu lovačku grupu, dobićete obaveštenje u aplikaciji i odatle možete da odgovorite na poziv.

Poziv je takođe uključen u istoriju poziva.


 

Ako imate više podešenih redova, pozivi grupe za lov mogu da dođu u bilo kom od tih redova. Istorija obaveštenja i poziva vas obaveštava koji red je korišćen. Ako se odjavite ili prijavite u grupu za lov, svi redovi se takođe odjave ili prijave.

Dodirnite sliku profila ,idite u grupu Hant , azatim uključite funkciju.

Kada poziv dođe u vašu lovačku grupu, dobićete obaveštenje u aplikaciji i odatle možete da odgovorite na poziv. Poziv je takođe uključen u istoriju poziva.