V prostoru přejděte do části Informace o prostorua vyberte možnost Moderovat prostor.

V prostoru klepněte na nabídku aktivit, vyberte možnost Info a klepněte na možnost Moderovat.

V prostoru klepněte na nabídku aktivit, vyberte možnost Info a klepněte na možnost Moderovat.

V prostoru klikněte naa potom vyberte možnost Moderovat prostor.