V prostoru přejděte na Informace o prostoru a vyberte Střední prostor.

V prostoru klepněte na nabídku aktivit , vyberte Informace a potomklepněte na Střední .

V prostoru klepněte na nabídku aktivit , vyberte Informace a potomklepněte na Střední .

V prostoru klikněte na a pak vyberte Střední prostor.