Gå til i området Områdeinformasjon og velg Moderat område .

Trykk på aktivitetsmenyen i området , velg Informasjon og trykk deretter på Moderer.

Trykk på aktivitetsmenyen i området , velg Informasjon og trykk deretter på Moderer.

Klikk på i området og velg deretter Moderer område.