1

ברווח, עבור אל מידע שטח ובחר שטחמתון.

1

בשטח, הקש על תפריט הפעילות , בחר מידעולאחר מכן הקש על מתון.

1

בשטח, הקש על תפריט הפעילות , בחר מידעולאחר מכן הקש על מתון.

1

ברווח, לחץ על ולאחר מכן בחר רווחמתון.