במרחב, עבור אל פרטי המרחבובחר מרחב מתון.

במרחב, הקש על תפריט הפעילות, בחר מידע, ולאחר מכן הקש על בינוני.

במרחב, הקש על תפריט הפעילות, בחר מידע, ולאחר מכן הקש על בינוני.

במרחב, לחץולאחר מכן בחר מרחב מתון.