Przestrzenie publiczne nie są moderowane. Aby uzyskać więcej informacji o przestrzeniach publicznych, zobacz Webex App | Przestrzeniepubliczne.

1

W obszarze przejdź do pozycji Informacje o obszarze i wybierz opcję Moderuj przestrzeń.

1

W obszarze naciśnij menu aktywności, wybierz pozycję Informacje, a następnie naciśnij pozycję Moderuj.

1

W obszarze naciśnij menu aktywności, wybierz pozycję Informacje, a następnie naciśnij pozycję Moderuj.

1

W obszarze kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Moderuj przestrzeń.