Webex Assistant je k dispozici na schůzkách a webinářích. Pro weby verze 41.7 nebo novější je k dispozici také v aplikaci Webex.


Pomocník Webex není podporován pro webináře v zobrazeníwebcastu, Webex pro státní správu nebo pro schůzky zahájené nebo připojené z prostoru v aplikaci Webex.

Webex Assistant vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Další informace najdete v následujících článcích:

Zapnutí nebo vypnutí Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře

Zobrazení nebo skrytí panelu titulků a zvýraznění během schůzky nebo webináře Webex

Získání přepisu po schůzce nahráním schůzky nebo webináře

Vytvoření nebo odstranění zvýraznění během schůzky nebo webináře

Použití hlasových příkazů a klíčových slov Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře

Změna formátu titulků ve schůzce nebo webináři

Použití Nástroje Webex Assistant ve schůzce, webináři nebo na zařízení