Webex Assistant er tilgjengelig i møter og webinarer. For 41.7 eller nyere nettsteder er den også tilgjengelig i Webex-appen.


Webex Assistant støttes ikke for webinarer i webcast-visning, Webex for Government eller for møter som er startet eller slått sammen fra et space i Webex-appen.

Webex Assistant krever Cisco Webex videoplattform versjon 2.0 med å bli med i møter fra videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeretfor Webex Meetings.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

Aktivere eller deaktivere Webex Assistant under et møte eller webinar

Vise eller skjule tekstings- og uthevingspanelet under et Webex-møte eller webinar

Få en utskrift etter møtet ved å ta opp møtet eller webinaret

Opprette eller slette høydepunkter under et møte eller webinar

Bruke talekommandoer og nøkkelord for Webex Assistant under et møte eller webinar

Endre formatet på bildetekster i et møte eller webinar

Bruke Webex Assistant i et møte, webinar eller på en enhet