Webex Assistant jest dostępny na spotkaniach i webinariach. W przypadku witryn w wersji 41.7 lub nowszej jest ona również dostępna w aplikacji Webex.


Webex Assistant nie jest obsługiwany w przypadku seminariów internetowych w widokuwebcast, Webex dla instytucji rządowych ani spotkań rozpoczętych lub dołączonych z miejsca w aplikacjiWebex.

Webex Assistant wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Włączanie lub wyłączanie Webex Assistant podczas spotkania lub webinaru

Pokazywanie lub ukrywanie panelu podpisów i wyróżnień podczas spotkania lub webinaru Webex

Uzyskaj transkrypcję po spotkaniu, nagrywając spotkanie lub webinarium

Tworzenie lub usuwanie wyróżnień podczas spotkania lub seminarium internetowego

Używanie poleceń głosowych i słów kluczowych Webex Assistant podczas spotkania lub webinaru

Zmienianie formatu podpisów podczas spotkania lub seminarium internetowego

Korzystanie z Webex Assistant podczas spotkania, webinaru lub na urządzeniu